Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Formannskapet 06
09
04
23
20
13
16
23
21
28
10
Kommunestyret 17
07
30
10
Ansettelsesrådet 05
26
30
05
24
04
09
15
22
30
31
01
14
18
22
26
04
30
31
28
26
15
09
13
Trafikksikkerhetsutvalg 08
16
Utvalg for Plan- teknisk og miljø 12
23
06
17
08
19
30
09
19
20
Husutleienemnda 25
05
05
23
19
21
Administrativt behandlingsutvalg 02
06
14
04
17
16
09
Takstnemnda 26
Arbeidsmiljøutvalget 06
23
25
23
Administrasjonsutvalget 06
04
23
13
16
21
10
Eldrerådet 06
08
30
20
Forhandlingsutvalget 20
30
17
Dispensasjonsutvalget 18
Forhandlingsutvalg - kap.3 28
19