Frisklivssentraler kan hjelpe deg til å:

  • bli mer fysisk aktiv 
  • få et sunnere kosthold
  • slutte å snuse eller røyke

Hvem kan delta på frisklivssentralen?

Alle som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet og kosthold kan delta på frisklivssentralen. Lege, annet helsepersonell eller NAV kan henvise deltakere til frisklivssentralen gjennom frisklivsresepten, men man kan også kontakte oss på eget initiativ

Gruppebaserte tilbud i Lebesby kommune

I hovedsak gis frisklivstilbudet i 12 uker av gangen, med mulighet for forlengelse ved behov.  Før oppstart av trening, samt etter 12 uker, utføres en individuell kartleggingssamtale. Nivået på gruppetreningene tilpasses deltakerne. Oppstart av tilbudene forutsetter nok interesserte.

Lebesby kommune har to ulike gruppetilbud; 1) fallforebyggende trening for eldre og 2) kondisjon- og styrketrening for voksne.

1) Fallforebyggende trening

er et tilbud for eldre som opplever seg ustødig og som ønsker å forbedre balanse og muskelstyrke gjennom trening. Treningen vil foregå 1 gang i uken, innendørs.
 
Kriterier for å delta i gruppen:
- har redusert balanse og/eller muskelstyrke
- har motivasjon og ønske om å øke aktivitetsnivået i hverdagen
-  kan gå selvstendig eller med ganghjelpemiddel
- må kunne ta imot og følge instruksjoner
- må kunne komme seg til/fra tilbudet på en selvstendig og trygg måte.

 

2) Kondisjon -og styrketrening

 for voksne er et gruppetilbud for voksne (fra 18 år). Tilbudet består av gruppetrening med fokus på styrke og kondisjonstrening. Treningen vil foregå 2 ganger i uken, både innendørs og ute i naturen. Nivået på treningen vil være tilpasset deltakerne.

Kriterier for å delta i gruppen:
- har motivasjon og ønske om å øke aktivitetsnivået i hverdagen.
- kunne gå sammenhengende i 30 minutter.

Vi som driver Frisklivssentralen i Lebesby kommune er:

Amanda N. Bjørn, fysioterapeut
Astrid Helene Thue Hanssen, ergoterapeut

Vil du være med? Har du spørsmål?

 Ta kontakt på: 9799 0892 / 9799 0895