Medvirkning til kulturminneplan

Handlingsplan:

Etter kartleggingsarbeidet og skriving av temaplanen skal det utformes en handlingsplan tilknyttet kulturmiljøeplanen.
Den skal inneholde kulturminner og hvordan de skal forvaltes.
Det blir laget prioriteringer og planen kan rulleres - da skal det behandles politisk.

Denne planen utgjør føringer for hvordan man skal arbeide med forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer i kommunen.
Det er derfor viktig å huske på at vi nå er i kartleggingsfasen.

Ønsker innspill:

I kartleggingsfasen blir det foretatt registreringer av kulturminner.

Vi ønsker hjelp fra våre innbyggere som sitter på verdifull kunnskap om kulturminner som kan være viktige å registrere.

Slik kan du gjøre det:

1) Du kan registrere kulturminnet rett i et digitalt skjema:

ELLER

2) Hvis du heller vil prate med noen på telefon, så kan du:

  • Ta kontakt vår kontaktperson: Kjell Sørbø, tlfnr.: 952 08 760

Prioriteringer:

Kulturminne omfatter svært bredt, og vi er en langstrakt kommune. Derfor er vi nødt til å gjøre noen prioriteringer etter hvert.

Vi vet ennå ikke hva det er, men det blir vurdert etter registreringer og kartlegging. 

Tidligere registreringer:

Det finnes mange tidligere registreringer som allerede er gjort.

For de spesielt interesserte, eller de som ønsker å gi innspill, så er det mulig å sjekke om kulturminnet er registrert gjennom disse registerne:

Sefrak

Askeladden

Kulturminnesøk

Nevnte kulturminner på medvirkningsmøte på Veidnes:

*Her vil det komme en liste over nevnte kulturminner som kom fra innbyggere på møte om kulturmiljøplan i september 2021.

Nevnte kulturminner på medvirkningsmøte på Kunes:

*Her vil det komme en liste over nevnte kulturminner som kom fra innbyggere på møte om kulturmiljøplan i september 2021.

Nevnte kulturminner på medvirkningsmøte på Lebesby:

*Her vil det komme en liste over nevnte kulturminner som kom fra innbyggere på møte om kulturmiljøeplan i september 2021.

Nevnte kulturminner på medvirkningsmøte på Dyfjord:

*Her vil det komme en liste over nevnte kulturminner som kom fra innbyggere på møte om kulturmiljøeplan i september 2021.

Nevnte kulturminner på medvirkningsmøte på Kjøllefjord:

*Her vil det komme en liste over nevnte kulturminner som kom fra innbyggere på møte om kulturmiljøeplan som er utsatt til januar 2022.