Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Lebesby oppvekstsenter avd. barnehage / sfo

bilde lebesby oppvekstsenter.jpg_450x339.png

Oppvekstsenteret kan tilby følgende plasser:
Barnehage                         Skolefritidsordning
9 timerdag                          Helårsplass etter skoletid
6 timerdag                          Halvårsplass etter skolestid

Ved ledig kapasitet kan en tilby:
Barnehage                        Skolefritidsordning
Deltidsplass                       Månedsplass
Korttidsplass                      Ukesplass
Dagbarn                             Dagplass når skolen er stengt og barnehagen er åpen.


Forutsetning for dagbarn:
Dagbarn ved ledig kapasitet og etter nærmere avtale med barnehagen. Nye barn må påregne tilvenning

Betalingssatser vedtatt mars 2015.
Virksomhetsplan


Åpningstid:
Barnehage                         Skolefritidsordning
kl. 06.15 - kl. 16.15           kl. 12.15 – kl. 16.15
Mandag – fredag             Mandag – fredag
01.august – 31.juli            Følger skoleruta
 


Opptak:
SFO ved behov. Opptak gjelder for ett barnehage-/skoleår.
Barnehage er i april/mai, med søknadsfrist den 15.mars.
Ved ledige plasser er det opptak fortløpende.


Rektor                        Johnny Myhre               tlf. 97 99 09 70
Avd. leder                  Margunn H. Birkeland      tlf. 97 99 09 76

Besøksadresse:
Lebesby bygdetun
9740 Lebesby