Tilbud

Oppvekstsenteret kan tilby følgende plasser:
Barnehage                         Skolefritidsordning
9 timerdag                          Helårsplass etter skoletid
6 timerdag                          Halvårsplass etter skolestid

Ved ledig kapasitet kan en tilby:
Barnehage                        Skolefritidsordning
Deltidsplass                       Månedsplass
Korttidsplass                      Ukesplass
Dagbarn                             Dagplass når skolen er stengt og barnehagen er åpen.


Forutsetning for dagbarn:
Dagbarn ved ledig kapasitet og etter nærmere avtale med barnehagen. Nye barn må påregne tilvenning

Åpningstider

Barnehage:

Åpen inntil 9 timer alle virkedager innenfor en ramme fra kl 06.00 til kl 16.30. Fastsettes av foreldre og administrasjonen før nytt barnehageår.

Barnehagen er stengt under ferieavviklingen.  

Skolefritidsordning

Åpen før- og etter skoletid innenfor barnehagens årlige åpningstider. Følger skoleruta.

                  

 

Annet