Hjemmetjenesten ivaretar kommunens oppgaver rettet mot eldre og pleietrengende i henhold til sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven.

Hjemmetjenesten sone Laksefjord har sine lokaler i Omsorgsbasen i Laksefjord.

Hjemmebasert Laksefjord tilbyr

- Hjemmetjeneste
- Trygghetsalarmer
- Matombringing
- Omsorgslønn, støttekontakter og Personlig brukerstyret assistenter - BPA
- Tilskudd til snøbrøyting etter egne retningslinjer.

 

Serviceerklæringer Lebesby kommune, Hjemmebasert omsorg og Kjøllefjord sykehjem