Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kultur, idrett og fritid

Kultur idrett og fritid

Kultur er svært viktig for å skape et levende samfunn. Mange kulturtilbud er med å skape trivsel og en aktiv hverdag - det er også med på å tiltrekke mennesker. Kultur bidrar til å skape identitet til en plass, og bidrar til å inkludere mennesker i alle aldersgrupper med ulik bakgrunn og behov. Dermed er kultur med på å styrke den demokratiske samfunnsutviklingen. 

Lebesby kommune er rik på kulturliv, og består av stor frivillig innsats gjennom stor dugnadsånd, ildsjeler, lag og foreninger. Dette er med på å skape fellesskap, trivsel, mangfold og inkludering. Dette er kommunen svært stolte av, og ønsker å styrke disse gode kvalitetene i fremtiden gjennom spesielt fire verdier: levende, inkluderende, mulighetsorientert og kompetent.

På sidene nedenfor i menyen finner du ulik informasjon om kulturtilbud i kommunen.

 

Kulturleder

Kulturlederen har som formål å ivareta kommunens kulturvirksomhet, i samarbeid med lag og foreninger, andre avdelinger og ellers øvrige samarbeidspartnere, både i og utenfor kommunen. Kulturleder skal utvikle og følge opp kommunedelplanan for idrett og fysisk aktivitet, samt for kultur og kulturell aktivitet. Ansvarsområder innebærer kulturadministrasjonen, veileder og behandle av søknader og fordeling av kulturmidler, folkehelsemidler og spillemidler, kinodrift, kulturskole, DKSS og DKS, bibliotek og ansvarlig for ungdomsleder som leder ungdomsaktivitet, ungdomsklubb og ungdomsråd. 

Kontaktinformasjon
Maria Løkvoll, kulturleder
Telefon: 979 90 985
E-post: maria.lokvoll@lebesby.kommune.no 
Strandveien 152, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord

Søknader sendes til postmottak@lebesby.kommune.no, slik at det blir arkivert for saksbehandling.

Andre hendvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker ber vi dere også sende en kopi av e-posten til postmottak@lebesby.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert.