Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kultur, idrett og fritid

Kultur i Lebesby kommune

Det finnes mange definisjoner på kultur. Folk vil ha et kulturtilbud der de bor. Det skaper trivsel, aktivitet og tiltrekker folk. Flerbarnsfamilier velger bosettingsplasser iht. kulturtilbudet for hele familien. Kultur skaper identitet med en plass og dette medfører at unge vender seg etter utdanningsløpet tilbake til hjemplassen sin. Kultur må integrere alle aldersgrupper og mennesker med ulike bakgrunn og behov.

Iskirke 2017

Dermed styrker kultur den demokratiske samfunnsutviklingen. Kulturytringer som produseres skal oppleves og konsumeres av et publikum, på like måte som idrettsprestasjoner deles med andre.

Lebesby kommune har flere kulturaktører som arrangerer teaterforestillinger, konserter, filmvisninger, bokpresentasjoner, kunstutstillinger og festivaler. Kulturskolene i Kjøllefjord og Lebesby er en viktig arena som knytter sammen undervisning i dans, billedkunst, skriving og musik. Folkebiblioteket samt utlånstasjoner i distriktene jobber aktivt med litteraturformidling.

joik workshopKulturloven er helt tydelig på at det skal legges til rette for et innholdsrikt og mangfoldig kulturliv til alle. Et kreativt samfunn med et godt utviklet kulturliv finner på kreative løsninger og er av stor betydning for opplevelsen av livskvalitet. Lebesby kommune er i gang med å formulere en «Kommunedelplan for kultur og kulturell aktivitet» på lik linje med «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet» (politisk vedtatt den 18.12.2017).  Kulturplanen er en plattform og et verktøy for å utløse ressurser gjennom samarbeid med frivillige lag og foreninger, ildsjeler og gründere, kunstnere og profesjonelle kulturnæringsaktører, næringsliv, kulturinstitusjoner, stat og fylkeskommune. Samarbeidet kan omfatte bygg og utstyr, aktiviteter, finansiering, menneskelig innsats og kompetansedeling.

 

Det er en utfordring å sikre at Lebesby kommune utvikles slik at i framtida kan tilbys et bredt mangfold av fellesskap, kulturelle uttrykk og mulighet for deltakelse. Det er et langsiktig og kortsiktig behov for oppgradering av fysiske kulturarenaer med undervisnings-, visnings- og produksjonsfunksjoner, og det ligger utfordringer i forhold til å kunne imøtekomme de økende krav som stilles til kvalitet på arenaer og formidling av kunst og kultur.

Nordkyn halvøya er Norges og Europas nordligste område av Sápmi. Samtidig er det en del av det cirkumpolare området som står ovenfor samme geopolitiske og klimatiske utfordringer som andre deler av Arktis. Nålevende uttrykksformer av samisk og inuitkultur viser en kultur i stadig forandring. Kunnskap om Nordkyns historien er viktig for lokalbefolkningens personlige identitet. Samspill og dialog mellom det samiske og ikke samiske er en nøkkel for et fremtidsrettet samliv.  Det å kunne trekke linjer tilbake i tid, bidrar til å fortelle oss noe om hvem vi er og hvor vi kommer fra, og styrker følelsen av fellesskap og tilhørighet. Kultur skaper engasjement i lokalsamfunnet og bygger dermed demokratiske verdier og gir mulighet til innflytelse og medvirkning lokalt.

Andreas Hoffmann, kultursjef

 
Andreas Hoffmann Kulturleder 979 90 985
     

Besøksadresse Strandveien, 9790 Kjøllefjord
Postadresse Postboks 38, 9790 Kjøllefjord