I forbindelse med frivillighetens år i 2022 har Lebesby kommune satt av 150.000 kr til aktiviteter som skaper trivsel og bolyst. Dette skal settes av hvert år.

Søknad:

  • Det må være frivillig lag og forening som søker
  • Fyll ut søknadsskjema
  • Løpende frist
  • Rammen for søknaden er 10.000 kr
  • Man kan bare søke én gang i året
  • Lebesby kommune skal ha kopi av program/planer for aktiviteten

Her finner du søknadsskjema PDF document ODT document for å søke!