Utredning av demens 
Tidlig utredning er viktig for å fastslå om det er en demenssykdom, slik at man kan få tilrettelagt hjelp og oppfølging man har behov for. Det er også like viktig å få utelukket andre sykdommer som det finnes behandling for. Ta kontakt med fastlegen for spørsmål om utredning av demens.

Hva er demens?
Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest rammer personer med høy alder, og som fører til kognitiv svikt.
Den vanligste typen demens er Alzheimers, hvor hukommelsessvikt er det vanligste symptomet. Det finnes andre typer demens med ulike kjennetegn – for eksempel frontotemporal demens, vaskulær demens, eller Lewy-legemedemens. 

Hva som er de første symptomene på demens kan variere. Det kan også være andre symptomer enn svikt i hukommelse. Pårørende kan for eksempel reagere på at personen feilplasserer gjenstander, har endret oppførsel, svekket dømmekraft, vansker med kommunikasjon og språk, eller utfordringer med å gjøre oppgaver i hverdagen som man tidligere har mestret. Den som får demens kan som regel selv også merke at det er noe som er galt.

Veiviser demens gir råd og tips om hvordan tjenesteforløpet for personer med demens og deres pårørende kan organiseres. Gir forslag til aktuelle tiltak i ulike faser av demenssykdommen. Kan være aktuell å lese for personer med demens og deres pårørende.

Gratis nettkurs «Pårørendestøtte – demens»

Hukommelsesteamet i Lebesby kommune
Lavterskeltilbud i kommunen.
Avdelingsleder hjemmebasert Kjøllefjord,
Lill Britt Lauritsen: 97 99 08 76 (08.00 - 15.30)
lill.britt.lauritsen@lebesby.kommune.no

Lebesby demensforening
Demensforeningen i Lebesby kommune arbeider for bedre demensomsorg og arrangerer ulike aktiviteter og møter. 
Du kan bli medlem ved å kontakte leder, eller melde deg inn via Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Leder Åshild Pedersen : 99 55 12 37 
aashi-p@online.no

Demenslinjen
Vil du snakke med noen om hukommelse og demens? Lurer du på hvilke tilbud personer med demens kan ha rett til, eller hvilke rettigheter du har som pårørende? Eller har du andre spørsmål om teamet? Du kan ta kontakt anonymt med Demenslinjen hvor erfarne sykepleiere lytter, gir informasjon og kan hjelpe med råd.
23 12 00 40 ( man - fre 09.00 - 15.00 )
demenslinjen@nasjonalforeningen.no

Likeperson
Nasjonalforeningen for folkehelsen har et tilbud om samtaler med en «likeperson». En likeperson er ikke en fagperson, men en pårørende til en person med demens, som har underskrevet taushetsløfte. Du kan ringe eller sende sms til en likeperson for å få en samtale med en annen pårørende om demens.
Se oversikt over personer man kan kontakte, ved å trykke på linken.