"Laget rundt barnet" er et tverrfaglig samarbeid, og består at skolene, barnehage, barnevern, PPD, helsesykepleier og kulturadm.

 

Mer informasjon kommer.