Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Formannskapet
23.05.2018 kl. 13:00 - 16:00
Lebesby bygdetun

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.05.2018
MØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.05.2018
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.05.2018
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.05.2018
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.05.2018
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.05.2018
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.05.2018
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.05.2018
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.05.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
39/2018 GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 23.5.18 Vis
40/2018 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 23.5.18 Vis
41/2018 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 4.4.18 Vis (1) Vis
42/2018 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2017 Vis (4) Vis
43/2018 TERTIALRAPPORT NR 1 - 2018 Vis (1) Vis
44/2018 FINANSRAPPORT NR 1 - 2018 Vis (1) Vis
45/2018 KJØLLEFJORD OMSORGSBOLIGER - ØKONOMISK OVERSIKT Vis (1) Vis
46/2018 FINANSIERING AV FORPROSJEKT - SØKNAD TIL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET ANG FORSKUTTERING AV KJØLLEFJORD HAVN Vis (2) Vis Vis (1)
47/2018 UTBYGGING AV MOBILNETT I TROLLBUKT Vis
48/2018 SALG AV KJØLLEFJORD SLIPP Vis Vis (2)
49/2018 SØKNAD OM REDUKSJON I RENOVASJONSAVGIFT 2. TERMIN 2018 Vis
50/2018 STATUSRAPPORT FOR PLEIE- OG OMSORG Vis (3) Vis Vis (1)
51/2018 LEBESBY KOMMUNE SOM DEMENSVENNLIG SAMFUNN Vis (1) Vis Vis (1)
52/2018 MØTEPLAN 2018 - KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP Vis Vis (1)
53/2018 KVALITETSSYSTEM FOR OPPVEKST Vis
54/2018 TILSTANDSRAPPORT 2016/2017 Vis (1) Vis
55/2018 SØKNAD OM GRUNNEIERS SAMTYKKE TIL TILTAK PÅ GID 35/2 Vis (11) Vis
57/2018 VA ANLEGG JERNSTEINVANNET - KIRKEVEGEN 26 Vis Vis (1)
58/2018 FORTØYNINGSKAI - VEDTAK OM BYGGING Vis Vis (2)
59/2018 ÅRSMELDING FRA SEKTORENE 2017 Vis (1) Vis
60/2018 KJØLLEFJORD SKOLE - BYGGEPROSJEKT - ORGANISERING Vis
61/2018 UNGDOMMENS KULTUR- IDRETTSSTIPEND 2018 Vis
62/2018 LEBESBY, HELT ELEKTRISK - VI VIL GÅ FORAN Vis