Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Administrasjon Beredskap

Beredskap

Helhetlig ROS-analyse for 2019-2022

Kommunestyret har vedtatt ny helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Lebesby kommune.

Kampanje - Du er en del av Norges beredskap

Kampanje: Du er en del av Norges beredskap

"Når et samfunn rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Sammen er vi forberedt!"
- Cecilie Daae, direktør i DSB

Beredskapsplaner

Planer for beredskap i Lebesby kommune