Forsøksordning

Vi lanserer nå en ordning hvor vi, som en forsøksordning for inntil 6 boliger i perioden 2022-2025, vil inngå avtale med boligbygger om at kommunen forplikter seg til å kjøpe boligen til restgjelden dersom boligbygger ønsker å avhende boligen. Dette tar bort en del av risikoen med å bygge ny bolig, og det vil gi banken en bedre sikkerhet for lånet. Boligbygger må fortsatt tilfredsstille kravene til egenkapital og kunne betjene lånet.
Denne ordningen, som er for privatpersoner, kan kombineres med andre ordninger vi har. Alle som bygger ny bolig vil få et tilskudd på 200 000.- og det vil være mulig å søke delfinansiering via startlånsordningen.

Oppsummert

For deg som ønsker å bygge ny enebolig, eventuelt enebolig med leilighet:

  • Kommunen forplikter seg til å kjøpe boligen til restgjeld dersom boligbygger ønsker å selge
  • Du får 200 000 i tilskudd
  • Du kan søke samfinansiering gjennom startlånsordning.

Retningslinjer for ordningen

  1. Ordningen gjelder fra 2022 og utløper i 2025, og gjelder for inntil 6 boligprosjekter(eneboliger)
  2. Ordningen lyses ut og avtaler kan inngås inntil rammen på 6 boliger er brukt opp
  3. Ved flere søkere enn tilgjengelig ramme, skal resultatet avgjøres ved loddtrekning
  4. Boligen må oppføres i regulert område, eller på et sted som er egnet for utleie av boligen i det tilfellet at kommunen må overta boligen.  Det er Formannskapet som tar endelig stilling til egnethet.
  5. Søkerne må kunne stille egenkapital i tråd med bankenes krav
  6. Byggingen må være igangsatt inne 12 måneder etter at en har fått tilsagn om deltagelse i ordningen.
  7. Ordningen kan kombineres med andre virkemidler for økt boligbygging

Søknadsfrist

Det er først til mølla som gjelder, ved flere søkere enn de 6 vil det bli avgjort ved loddtrekning.
Første søknadsfrist er 20. februar 2022

Kontaktpersoner hos kommunen

Spørsmål om tilbakekjøpsavtale, kontakt Rådmann Harald Larssen
Send e-post eller ring tlf 95 89 95 85

Spørsmål om startlån, kontakt konsulent Benedikte Krogh.