Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Aktuelt

Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv - søknadsfristen er forlenget til søndag 28. november.

Lebesby kommune er tildelt kr. 725.000 til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i regjeringens 4. tildelingsrunde som kom i oktober. Søknader om kompensasjon registeres i Regionalforvaltning, og frist for å søke er 25.november (forlenget frist til 28. november). 

Tilsagn fra kommunalt næringsfond og covid-19 midler i 2020

Her er tilsagnslisten over tilskudd gitt fra næringsfondet og covid-19 midlene i 2020. Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt med næringskonsulent Toril Svendsen. Nye søknader registreres på www.regionalforvaltning.no

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Tilskudd til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak som ble iverksatt i 2021. Søknadsfrist 10. mai. 

Invitasjon til informasjonsmøte på Teams ang Covid 19 - ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond.

Lebesby kommune inviterer næringslivet og andre interersserte til å delta på Teams-møte onsdag 16. september kl. 8.30-10.00. Det blir orientering om ekstraordinære midler til næringsfond og mulighet til å stille spørsmål. Påmelding gjøres til toril.svendsen@lebesby.kommune.no innen 15. september kl. 16.00.

Covid-19 ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond i 2020

Som en del av krisepakke 3 i forbindelse med Covid-19 utbruddet er alle kommuner i Troms og Finnmark fylke tildelt kr. 1.700.000 i ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond. Målgruppen for midlene er bedrifter og næringsaktører. Første søknadsfrist er satt til 27. september.