Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Offentlig ettersyn - søknad fra Grieg Seafood Finnmark AS

Søknaden gjelder utvidelse av settefiskanlegget på lokaliteten Adamselv 10665. Grieg Seafood Finnmark AS søker om økning av maksimal tillatt biomasse (MTB) på samme antall smolt som de har tillatelse til i dag (12 millioner).

UNG JOBB 2022

Lebesby kommune lyser ut tilskudd til bedrifter og offentlige etater som ansetter ungdom i sommerjobb. 

UNGDOMSFISKE I KOMMUNAL REGI 2022

Lebesby kommune ønsker tilbud på leie av båt med veileder/skipper for gjennomføring av ungdomsfiske i kommunal regi sommeren 2022.

Ungdomsfiske

Lebesby kommune fikk inn ett tilbud på utbygging av høyhastighets bredbånd i Veidnesklubben, Dyfjord og Kifjord

Lebesby kommune har et mål om at alle bygdene skal få tilgang på høyhastighets- og ikke forbruksbasert internettforbindelse. Områdene som nå gjenstår er Veidnesklubben, Dyfjord og Kifjord. Utbyggingsprosjektene har vært utlyst på offentlig anbud i perioden desember til februar, og ved tilbudsåpning den 22.02.2022 var det kommet inn ett tilbud.

Telenor Logo