Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Offentlig ettersyn - søknad fra Grieg Seafood Finnmark AS

Søknaden gjelder utvidelse av settefiskanlegget på lokaliteten Adamselv 10665. Grieg Seafood Finnmark AS søker om økning av maksimal tillatt biomasse (MTB) på samme antall smolt som de har tillatelse til i dag (12 millioner).

UNG JOBB 2022

Lebesby kommune lyser ut tilskudd til bedrifter og offentlige etater som ansetter ungdom i sommerjobb. 

UNGDOMSFISKE I KOMMUNAL REGI 2022

Lebesby kommune ønsker tilbud på leie av båt med veileder/skipper for gjennomføring av ungdomsfiske i kommunal regi sommeren 2022.

Ungdomsfiske

Lebesby kommune fikk inn ett tilbud på utbygging av høyhastighets bredbånd i Veidnesklubben, Dyfjord og Kifjord

Lebesby kommune har et mål om at alle bygdene skal få tilgang på høyhastighets- og ikke forbruksbasert internettforbindelse. Områdene som nå gjenstår er Veidnesklubben, Dyfjord og Kifjord. Utbyggingsprosjektene har vært utlyst på offentlig anbud i perioden desember til februar, og ved tilbudsåpning den 22.02.2022 var det kommet inn ett tilbud.

Telenor Logo

Nye industriområder i Laksefjorden

I Lebesby kommunes nye arealplan har vi åpnet for flere områder på sjø og land for taredyrking, oppdrett og andre industriformål. 

Annonse

Kommunal kompensasjonsordning - 6. tildelingsrunde

Lebesby kommune er etter budsjettbehandling på Stortinget den 21. desember 2021, tildelt kr. 321.000 i kommunal kompensasjonsordning. Hensikten med midlene er å avhjelpe næringslivet som igjen ble rammet av nye smittevernstiltak. Søknadsfrist er satt til 20. februar 2022.