Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kommunale avgifter

Avgifter for kommunale tjenestener innen vann, avløp, renovasjon, slam og feiing beregnes ut i fra selvkostprinsippet. Det betyr at kundene må betale det det koster å produsere tjenesten. Kommunen har vedtatt 100 % selvkost på vann- og avløpsavgifter. For renovasjon og slamtømming er det lovpålagt 100 % selvkost. For feiing og kontroll kan kommunen belaste kunden med inntil 100 % av kostnadene (100 % selvkost).

Beregning av satsene gjøres ut i fra et selvkostregnskap, der budsjetterte kostnader legges til grunn for beregning av avgiftssatsene.

Hvis kommunen tar mer enn 100 % i avgift, vil overskudd bli satt i selvkostfond som må benyttes innen 5 år til dekning av underskudd i selvkostregnskapet for den aktuelle tjenesten. Hvis kommunen tar mindre enn 100 % i avgift vil underskuddet bli fremført i regnskapet inntil 5 år. Ideelt vil avgiften ligge nærmest mulig 100 % for hvert år.