Beregning av satsene gjøres ut i fra et selvkostregnskap, der budsjetterte kostnader legges til grunn for beregning av avgiftssatsene.

Hvis kommunen tar mer enn 100 % i avgift, vil overskudd bli satt i selvkostfond som må benyttes innen 5 år til dekning av underskudd i selvkostregnskapet for den aktuelle tjenesten. Hvis kommunen tar mindre enn 100 % i avgift vil underskuddet bli fremført i regnskapet inntil 5 år. Ideelt vil avgiften ligge nærmest mulig 100 % for hvert år.