Reguleringsplaner i webinnsyn: http://kart.nois.no/lebesby 

 

Plandokumenter i PDF/JPG format

 Reguleringsplaner for Kjøllefjord:

Oversiktskart Kjøllefjord.pdf

RPL 2022-02 Kjøllefjord (del 1).jpg

RPL 2022-02 Kjøllefjord (del 2).jpg

RPL 2022-02 Kjøllefjord (del 3).jpg

RPL 2022-02 Kjøllefjord - Bestemmelser.pdf

 

RPL 2022-03 Galgenes.jpg

RPL 2022-03 Galgenes - Bestemmelser.pdf

 

RPL 2022-04 Kjøllefjord.jpg

RPL 2022-02 Kjøllefjord - Bestemmelser.pdf

 

RPL 2022-05 Kjøllefjord Flyplass.jpg

RPL 2022-05 Kjøllefjord Flyplass - Bestemmelser.pdf

 

RPL 2022-06 Galgenes.jpg

RPL 2022-06 Galgenes - bestemmelser.pdf

 

RPL 2022-12 Kjøllefjord.jpg

RPL 2022-12 Kjøllefjord - Bestemmelser.pdf

 

RPL 2022-19 Kjøllefjord Snattvika.jpg

RPL 2022-19 Kjøllefjord Snattvika - Bestemmelser.pdf

 

RPL 2022-31 Kjøllefjord havn nord.jpg

RPL 2022-31 Kjøllefjord havn nord- Bestemmelser.pdf

 

RPL 2022-32 Kjøllefjord - Planendringsbeskrivelse.pdf

RPL 2022-32 Kjøllefjord - Plankart side 1.pdf

RPL 2022-32 Kjøllefjord - Plankart side 2.pdf

RPL 2022-32 Kjøllefjord - Plankart side 3.pdf

RPL 2022-32 Kjøllefjord - Plankart side 4.pdf

RPL 2022-32 Kjøllefjord - Bestemmelser og retningslinjer.pdf

 

RPL 2022-40 Kordelvann skianlegg - Plankart 1.pdf

RPL 2022-40 Kordelvann skianlegg - Plankart 2.pdf

RPL 2022-40 Kordelvann skianlegg - Bestemmelser.pdf 

 

RPL 2022-2016-01 Kjøllefjord ytre havn - Planbeskrivelse.pdf

RPL 2022-2016-01 Kjøllefjord ytre havn - Plankart.pdf

RPL 2022-2016-01 Kjøllefjord ytre havn - Planbestemmelse.pdf

 

Reguleringsplaner for kommunen forøvrig: 

RPL 2022-07 Lebesby  (Myrbakken).jpg

RPL 2022-07 Lebesby  (Myrbakken) - Bestemmelser.pdf

 

RPL 2022-08 Dyfjord (Dyfjordbotn).jpg

RPL 2022-08 Dyfjord (Dyfjordbotn) - Bestemmelser.pdf

 

RPL 2022-10 Kunes .jpg

RPL 2022-10 Kunes - Bestemmelser.pdf

 

RPL 2022-13 Tårnvikvann hytteområde.jpg (Ingen ledige hyttetomter)

RPL 2022-13 Tårnvikvann hytteområde - Bestemmelser.pdf

 

RPL 2022-16 Lebesby (naustområde).jpg

RPL 2022-16 Lebesby (naustområde) - Bestemmelser.pdf

 

RPL 2022-17 Kifjord hytteområde.jpg 

RPL 2022-17 Kifjord hytteområde - Bestemmelser.pdf

 

RPL 2022-20 Dyfjord.jpg

RPL 2022-20 Dyfjord - Bestemmelser.pdf

 

RPL 2022-21 Lebesby kirke.jpg

 

RPL 2022-24 Dyfjord (naustområde).jpg

RPL 2022-24 Dyfjord (naustområde) - Bestemmelser.pdf

 

RPL 2022-28 Lebesby (Myrbakken 2).jpg

RPL 2022-28 Lebesby (Myrbakken 2) - Bestemmelser.pdf

 

RPL 2022-30 Skjøtningberg.jpg

RPL 2022-30 Skjøtningberg - Bestemmelser.pdf

 

RPL 2022-33 Laksefjorden Vindkraftverk.jpg

RPL 2022-33 Laksefjorden Vindkraftverk - Bestemmelser.pdf

 

RPL 2022-34 Oksevågdalen Hytteområde.jpg 

RPL 2022-34 Oksevågdalen hytteområde - Bestemmelser og retningslinjer.pdf

 

RPL 2022-35 Veidnesholmen.pdf

RPL 2022-35 Veidnesholmen - vedlegg til plankart (flyfoto med eiendomsgrenser.pdf

RPL 2022-35 Veidnesholmen - Bestemmelser.pdf

RPL 2022-35 Veidnesholmen - vedlegg til bestemmelser (kystverkets veiledning).pdf

 

RPL 2022-39 Landersfjord.pdf

RPL 2022-39 Landersfjord - vedlegg A til plankart (forslag fylling/skjæring).pdf

RPL 2022-39 Landersfjord - vedlegg B til plankart (flyfoto med eiendomsgrenser).pdf

RPL 2022-39 Landersfjord - Bestemmelser.pdf

 

RPL 2022-2009-04 Kunes hytteområde - Planbeskrivelse.pdf

RPL 2022-2009-04 Kunes hytteområde - Plankart.pdf

RPL 2022-2009-04 Kunes hytteområde - Planbestemmelse.pdf

 

RPL 2022-2013-01 Laksefjord AS - Planbeskrivelse.pdf

RPL 2022-2013-01 Laksefjord AS - Plankart.pdf

RPL 2022-2013-01 Laksefjord AS - Planbestemmelser.pdf

 

RPL 2022-2014-01 Friarfjordvannet med utløp i Friarfjorden - Planbeskrivelse.pdf

RPL 2022-2014-01 Friarfjordvannet med utløp i Friarfjorden - Plankart.pdf

RPL 2022-2014-01 Friarfjordvannet med utløp i Friarfjorden - Planbestemmelser.pdf


RPL 202102 Seivikneset - Plankart

RPL 202102 Seivikneset - Planbestemmesler

RPL 202102 Seivikneset - Planbeskrivelse

 

Gamle disposisjonsplaner som har status som reguleringsplan:

 RPL D1 Skjøtningberg (hytteområde).jpg 

RPL D2 Lille Porsanger (hytteområde).jpg

RPL D3 Kuvann (hytteområde).jpg

RPL D4 Geitvann (hytteområde).jpg (Ingen ledige hyttetomter)

RPL D5 Brenngam (hytteområde).jpg

RPL D6 Kunes (naustområde).jpg

RPL D7 Trollbukt (naustområde).jpg

RPL D8 Veidnesholmen (naustområde) UTGÅTT erstattet av 2022-35 Veidnesholmen

RPL D9 Landersfjord (naustområde).jpg