Reguleringsplaner i webinnsyn: http://kart.nois.no/lebesby 

 

Plandokumenter i PDF/JPG format

Reguleringsplaner for Kjøllefjord:

Oversiktskart Kjøllefjord.pdf

RPL 02 Kjøllefjord (del 1).jpg (RPL 194801)

RPL 02 Kjøllefjord (del 2).jpg (RPL 194801)

RPL 02 Kjøllefjord (del 3).jpg (RPL 194801)

RPL 02 Kjøllefjord - Bestemmelser.pdf (RPL 194801)

 

RPL 03 Galgenes.jpg (RPL 197101)

RPL 03 Galgenes - Bestemmelser.pdf (RPL 197101)

 

RPL 04 Kjøllefjord.jpg (RPL 197501)

RPL 02 Kjøllefjord - Bestemmelser.pdf (RPL 197501)

 

RPL 05 Kjøllefjord Flyplass.jpg (RPL 197502)

RPL 05 Kjøllefjord Flyplass - Bestemmelser.pdf (RPL 197502)

 

RPL 06 Galgenes.jpg (RPL 197601)

RPL 06 Galgenes - bestemmelser.pdf (RPL 197601)

 

RPL 12 Kjøllefjord.jpg (RPL 197901)

RPL 12 Kjøllefjord - Bestemmelser.pdf (RPL 197901)

 

RPL 19 Kjøllefjord Snattvika.jpg (RPL 198101)

RPL 19 Kjøllefjord Snattvika - Bestemmelser.pdf (RPL 198101)

 

RPL 31 Kjøllefjord havn nord.jpg (RPL 199801)

RPL 31 Kjøllefjord havn nord- Bestemmelser.pdf (RPL 199801)

 

RPL 32 Kjøllefjord - Planendringsbeskrivelse.pdf (RPL 200501)

RPL 32 Kjøllefjord - Plankart side 1.pdf (RPL 200501)

RPL 32 Kjøllefjord - Plankart side 2.pdf (RPL 200501)

RPL 32 Kjøllefjord - Plankart side 3.pdf (RPL 200501)

RPL 32 Kjøllefjord - Plankart side 4.pdf (RPL 200501)

RPL 32 Kjøllefjord - Bestemmelser og retningslinjer.pdf (RPL 200501)

 

RPL 40 Kordelvann skianlegg - Plankart 1.pdf (RPL 200906)

RPL 40 Kordelvann skianlegg - Plankart 2.pdf (RPL 200906)

RPL 40 Kordelvann skianlegg - Bestemmelser.pdf (RPL 200906)

 

RPL 201601 Kjøllefjord ytre havn - Planbeskrivelse.pdf 

RPL 201601 Kjøllefjord ytre havn - Plankart.pdf

RPL 201601 Kjøllefjord ytre havn - Planbestemmelse.pdf

 

Reguleringsplaner for kommunen forøvrig: 

RPL 07 Lebesby  (Myrbakken).jpg (RPL 197602)

RPL 07 Lebesby  (Myrbakken) - Bestemmelser.pdf (RPL 197602)

 

RPL 10 Kunes .jpg (RPL 197801)

RPL 10 Kunes - Bestemmelser.pdf (RPL 197801)

 

RPL 13 Tårnvikvann hytteområde.jpg (Ingen ledige hyttetomter) (RPL 197902)

RPL 13 Tårnvikvann hytteområde - Bestemmelser.pdf (RPL 197902)

 

RPL 16 Lebesby (naustområde).jpg (RPL 198002)

RPL 16 Lebesby (naustområde) - Bestemmelser.pdf (RPL 198002)

 

RPL 17 Kifjord hytteområde.jpg (RPL 198003)

RPL 17 Kifjord hytteområde - Bestemmelser.pdf (RPL 198003)

 

RPL 21 Lebesby kirke.jpg (RPL 198201)

 

RPL 28 Lebesby (Myrbakken 2).jpg (RPL 199601)

RPL 28 Lebesby (Myrbakken 2) - Bestemmelser.pdf (RPL 199601)

 

RPL 30 Skjøtningberg.jpg (RPL 199702)

RPL 30 Skjøtningberg - Bestemmelser.pdf (RPL 199702)

 

RPL 33 Laksefjorden Vindkraftverk.jpg (RPL 200502)

RPL 33 Laksefjorden Vindkraftverk - Bestemmelser.pdf (RPL 200502)

 

RPL 34 Oksevågdalen Hytteområde.jpg (RPL 200801) 

RPL 34 Oksevågdalen hytteområde - Bestemmelser og retningslinjer.pdf (RPL 200801) 

 

RPL 35 Veidnesholmen.pdf (RPL 200901) 

RPL 35 Veidnesholmen - vedlegg til plankart (flyfoto med eiendomsgrenser.pdf (RPL 200901) 

RPL 35 Veidnesholmen - Bestemmelser.pdf (RPL 200901) 

RPL 35 Veidnesholmen - vedlegg til bestemmelser (kystverkets veiledning).pdf (RPL 200901) 

 

RPL 200904 Kunes hytteområde - Planbeskrivelse.pdf

RPL 200904 Kunes hytteområde - Plankart.pdf

RPL 200904 Kunes hytteområde - Planbestemmelse.pdf

 

RPL 39 Landersfjord.pdf (RPL 200905) 

RPL 39 Landersfjord - vedlegg A til plankart (forslag fylling/skjæring).pdf (RPL 200905) 

RPL 39 Landersfjord - vedlegg B til plankart (flyfoto med eiendomsgrenser).pdf (RPL 200905) 

RPL 39 Landersfjord - Bestemmelser.pdf (RPL 200905) 

 

RPL 201301 Laksefjord AS - Planbeskrivelse.pdf

RPL 201301 Laksefjord AS - Plankart.pdf

RPL 201301 Laksefjord AS - Planbestemmelser.pdf

 

RPL 201401 Friarfjordvannet med utløp i Friarfjorden - Planbeskrivelse.pdf

RPL 201401 Friarfjordvannet med utløp i Friarfjorden - Plankart.pdf

RPL 201401 Friarfjordvannet med utløp i Friarfjorden - Planbestemmelser.pdf

 

RPL 201901 Dyfjord - Plankart

RPL 201901 Dyfjord - Planbestemmelser

RPL 201901 Dyfjord - Planbeskrivelse

 

RPL 202102 Seivikneset - Plankart

RPL 202102 Seivikneset - Planbestemmesler

RPL 202102 Seivikneset - Planbeskrivelse

 

Gamle disposisjonsplaner som har status som reguleringsplan:

RPL D1 Skjøtningberg (hytteområde).jpg (RPL 197702) 

RPL D2 Lille Porsanger (hytteområde).jpg (RPL 197703) 

RPL D3 Kuvann (hytteområde).jpg (RPL 197704) 

RPL D4 Geitvann (hytteområde).jpg (Ingen ledige hyttetomter) (RPL 197705) 

RPL D5 Brenngam (hytteområde).jpg (RPL 197706) 

RPL D6 Kunes (naustområde).jpg (RPL 197707) 

RPL D7 Trollbukt (naustområde).jpg (RPL 197708) 

RPL D9 Landersfjord (naustområde).jpg (RPL 197710)