Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Vi jobber med nettsiden. Noen sider kan virke noe ufullstendig mens dette arbeidet pågår. 
Ny utseende vil være på plass i løpet av 2019

Nyheter og kunngjøringer

Bilde av løypekart

Scooterløyper

Oversikt over åpne og stengte løyper

Oppdatert pr 8.11.19

Dyfjord vinter_300x199

Lebesby kommune varsler igangsettelse av arbeid med detaljregulering i Dyfjord

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at Lebesby kommune starter opp arbeid med detaljregulering for Dyfjord.

Lebesby kommune - Realfagskommune

Lebesby er realfagskommune! men hva betyr det? Realfagskommune betyr at det satses på realfag (matematikk og naturfag). Barn i barnehage og skole skal få økt sin kompetanse i realfag. I løpet av satsningen skal også utstyr og læremidler oppgraderes og fornyes, og det skal satses på IKT i alle fag.

 

Økonomiplan 2020 - 2023 og Årsbudsjett 2020

Rådmannens innstilling 8.11.2019

Ny valgperiode - Representanter til Lebesby Ungdomsråd skal nå velges.

Elevrådene på skolene velger nå sine representanter. I tillegg kan ungdom søke om å bli medlem, dette for å sikre bred sammensetning i rådet. Frist for å søke er 13. november 2019.

Ledig kommunal bolig

Søknadsfrist 15.november 2019

Lebesby kommune har ledige boliger på Veindes, Lebesby og i Kjøllefjord

Kunngjøring av vedtatte adressenavn

Lebesby kommune ved kommunestyret har vedtatt nye veiadressenavn for områder som nå har matrikkeladresse.

Har du planer om nyetablering i servicenæringa?

Lebesby kommune ønsker å stimulere til nyetableringer og generasjonsskifte i servicenæringa.

Høring - Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Lebesby kommune

Høringsfrist 1. november 2019

Lebesby kommune har vedtatt å igangsette arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftsområder i kommunen. Formålet med denne kartleggingen er:

  • Sikre friluftslivområder for dagens og  fremtidige brukere.
  • Ivareta og utvikle god tilgang til friluftslivområder.
  • Ivareta og utvikle god tilrettelegging for friluftsliv
Koppmoll og sjøsprøyt Kirsti Krogh

Kunngjøring: Kommuneplanens arealdel 2019-2035 er vedtatt

Kommunestyret vedtok ny kommuneplanens arealdel 2. september. Planen omfatter også kystsona.