Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Nyheter og kunngjøringer

Oppdatert Informasjon fra Troms og Finnmark fylkeskommune om mulig busstreik

Det vises til Tariffoppgjøret 2020, og den pågående streiken i bussbransjen som har vart fra 20. september. Arbeidstakerorganisasjonene har foreløpig tatt ca. 3000 bussjåfører ut i streik, og varsler ytterligere opptrapping fra og med lørdag 26. september ved arbeidstidens start. Denne opptrappingen vil blant annet gjelde Finnmark, og Boreal Buss AS har varslet fylkeskommunen om at dette sannsynligvis vil berøre mesteparten av trafikken, men at omfanget foreløpig ikke er helt klarlagt 

Skatteetaten overtar skatteoppkreveroppgavene fra 1.11.2020

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen. 

Er du vår nye medarbeider og kollega?

Vi har ledige stillinger som BPA, hjemmehjelp og pasientreiser sekretær.

Trykk her for utlysningstekster

Invitasjon til informasjonsmøte på Teams ang Covid 19 - ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond.

Lebesby kommune inviterer næringslivet og andre interersserte til å delta på Teams-møte onsdag 16. september kl. 8.30-10.00. Det blir orientering om ekstraordinære midler til næringsfond og mulighet til å stille spørsmål. Påmelding gjøres til toril.svendsen@lebesby.kommune.no innen 15. september kl. 16.00.

Covid-19 ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond i 2020

Som en del av krisepakke 3 i forbindelse med Covid-19 utbruddet er alle kommuner i Troms og Finnmark fylke tildelt kr. 1.700.000 i ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond. Målgruppen for midlene er bedrifter og næringsaktører. Første søknadsfrist er satt til 27. september. 

Er du vår nye medarbeider og kollega?

Lebesby kommune har ledig 60 % stilling som BPA.

Se fullstendig utlysningstekst her..

Smittesporingsteam

Smittesporingsteam i Lebesby kommune

Vi har så langt ikke hatt noen kjente tilfeller av Koronasmitte i kommunen vår. Men vi har likevel full fokus på den pågående pandemien, og gjør det vi kan for å best mulig kunne håndtere en situasjon her hos oss. 

Telenor Norge utsetter nedleggelsen av kobbernettet i Lebesby til 2022

I dag har vi fått en gledelig melding fra Telenor Norge! De utsetter nedleggelsen av kobbersentralen i Lebesby til 2022. Vi er glad for at dialogen med Telenor har ført frem og at de har lyttet til oss. Lebesby kommune fortsetter arbeidet med å få et bedre bredbåndstilbud i Laksefjorden, og har også i år søkt fylkeskommunen om bredbåndsmidler. Kommunen har søkt om økt bevilgning til strekningen Landersfjord - Bekkarfjord, og en egen søknad for Kunes. Dette vil vi få svar på i løpet av høsten, og håper dermed å kunne lyse ut utbyggingsprosjektet på nytt.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Søknadsfrist 1. juni
Aktuelle tiltak det kan søkes om tilskudd til framgår av tiltaksstrategier for kulturlandskap og miljø

Vi søker deg som vil være leder i forliksrådet

Alle kommuner skal ha et forliksråd. Det skal ha tre faste medlemmer og like mange varamedlemmer. Politiet er sekreteriat for forliksrådet. Vi søker nå etter en som kan tenke seg å være leder i forliksrådet ut 2020.

Her kan du lese mer om Forliksrådet.

Er dette noe for deg? Meld din interesse til postmottak@lebesby.kommune.no snarest.