Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Vi jobber med nettsiden. Noen sider kan virke noe ufullstendig mens dette arbeidet pågår. 
Ny utseende vil være på plass i løpet av 2019

Nyheter og kunngjøringer

Bilde ordfører[1]

Julehilsen fra ordfører

Det er med stor ydmykhet jeg nå tar over stafettpinnen fra Stine Akselsen, som har gjort en formidabel innsats i sitt virke som Ordfører i Lebesby Kommune. Hun har vært en viktig faktor for Lebesby Kommunes gode omdømme. Vi går nå inn i en ny kommunestyreperiode med mange nye, engasjerte politikere. Det er et sunnhetstegn at det er mange som vil bidra med sitt engasjement, sin kunnskap og sitt mot i den nye perioden. 

Kjøllefjord legekontor informerer

Fra 1. januar 2020 legges det til en ekstra kostnad for de som ikke har fastlege hos oss. Det betyr at legetime som ikke er i kategorien "øyeblikkelig hjelp", vil koste kr. 116.- i tillegg til vanlig konsultasjonstakst. Vi anbefaler de som ønsker å gå til lege ved vårt kontor, om å ordne seg fastlege her. 

Ledig kommunal bolig

Søknadsfrist 15.desember 2019

Lebesby kommune har ledige boliger på Veindes, Lebesby og i Kjøllefjord

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge 2020

Søknadsfrist 13.12.2019

Lebesby kommune oppfordrer private aktører, offentlige og frivillige organisasjoner om å søke om tilskudd til tiltak som bidrar til at barn- og ungdom kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter og ferieaktiviteter, eller på andre mestringsarena.

Bilde av løypekart

Scooterløyper

Oversikt over åpne og stengte løyper

Oppdatert pr 8.11.19

Dyfjord vinter_300x199

Lebesby kommune varsler igangsettelse av arbeid med detaljregulering i Dyfjord

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at Lebesby kommune starter opp arbeid med detaljregulering for Dyfjord.

Lebesby kommune - Realfagskommune

Lebesby er realfagskommune! men hva betyr det? Realfagskommune betyr at det satses på realfag (matematikk og naturfag). Barn i barnehage og skole skal få økt sin kompetanse i realfag. I løpet av satsningen skal også utstyr og læremidler oppgraderes og fornyes, og det skal satses på IKT i alle fag.

 

Økonomiplan 2020 - 2023 og Årsbudsjett 2020

Rådmannens innstilling 8.11.2019

Ny valgperiode - Representanter til Lebesby Ungdomsråd skal nå velges.

Elevrådene på skolene velger nå sine representanter. I tillegg kan ungdom søke om å bli medlem, dette for å sikre bred sammensetning i rådet. Frist for å søke er 13. november 2019.

Ledig kommunal bolig

Søknadsfrist 15.november 2019

Lebesby kommune har ledige boliger på Veindes, Lebesby og i Kjøllefjord