Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Nyheter og kunngjøringer

5.5.21 - Informasjon vedrørende Covid-19 vaksine

Vaksineringen fortsetter som tidligere hver uke, og vi får fortsatt tilsendt «Comirnaty» til Pfizer og BioNTech. Legekontoret ringer og informerer om vaksineringsdato og klokkeslett, til de som får tilbud de nærmeste ukene. De vaksinerte med første dose vil få utlevert time for andre dose på vaksinasjonsstedet. Forbered dere på at det kommer til å bli vaksinering i sommer.

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

I medhold av plan- og bygningsloven (Pbl) § 12-8 varsles det om at Grieg Seafood Finnmark AS har igangsatt planarbeid med detaljregulering for BN_F4 Seivikneset industriområde.

Krisesentertilbud

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

Ny 420 kV kraftledning Skaidi-Lebesby og ny 132 kVkraftledning Skaidi-Smørfjord. Høring av søknader.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad og konsekvensutredning fra Statnett for bygging av ny 420 kV kraftledning fra Skaidi til Lebesby. Som en del av prosjektet har også Repvåg Nett AS søkt om å få bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Skaidi og Smørfjord. Tiltakene berører Hammerfest, Porsanger og Lebesby kommuner i Troms og Finnmark fylke. Høringsfristen er satt til 14.mai 2021.

Reinoksvannet

Høring av vannforvaltningsplan for perioden 2022-2027

En vannforvaltningsplan skal gi en oversiktlig fremstilling av hvordan vi ønsker å forvalte vannforekomstene våre i et langsiktig perspektiv. Planen er nå lagt ut på høring, og frist for innspill er 31. mai 2021. Alle som har kunnskap om tilstanden til vannmiljøet eller synspunkter på hvordan vannmiljøet bør forvaltes, oppfordres til å sende høringsinnspill til fylkeskommunen.

Ledig kommunal bolig

Søknadsfrist 15. mai 2021

Lebesby kommune har ledig bolig i Kjøllefjord.

Bokbad i praksis - Kjøllefjord Folkebibliotek

Ved Kjøllefjord skole gjennomførte de bokbad! Gjennomføringen har fått oppmerksomhet, og her kan du lese saken:

Tilsagn fra kommunalt næringsfond og covid-19 midler i 2020

Her er tilsagnslisten over tilskudd gitt fra næringsfondet og covid-19 midlene i 2020. Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt med næringskonsulent Toril Svendsen. Nye søknader registreres på www.regionalforvaltning.no