Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Nyheter og kunngjøringer

Økonomi- og budsjettplan 2021-2024

Offentliggjøring av innstilling til budsjett 2021, med økonomiplan for perioden 2021-2024

I hht. Kommuneloven § 14-3 offentliggjøres herved Formannskapets innstilling til årsbudsjett og økonomiplan. Saken skal behandles om 14 dager i Kommunestyret den 15.12.2020.

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge 2021

Lebesby kommune oppfordrer private aktører, offentlige og frivillige organisasjoner om å søke om tilskudd til tiltak som bidrar til at barn- og ungdom kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter og ferieaktiviteter, eller på andre mestringsarena.

Rullering av Reglement for politiske styrer, råd og utvalg, samt reglement for fjernmøter i Lebesby kommune

Reglementet skal rulleres og vi ber om innspill innen onsdag 25.11.2020.

 

Økonomi- og budsjettplan 2021-2024

Rådmannens forslag til budsjett 2021, med økonomiplan for perioden 2021-2024

Her finner dere rådmannens forslag til budsjett 2021, med økonomiplan for perioden 2021-2024 samt kommuneplanens handlingsdel i samme dokument.
Dette skal nå til politisk behandling i partiene så formannskapet og endelig vedtak i kommunestyre den 15. desember 2020.

logo fimil

Fimil informerer: Fra 15. november vil vi avvikle alle returpunkt for papp i våre 6 eierkommuner

Årsaken er at vi har problemer med ren nok kvalitet på det som leveres i disse containerne.

Over tid har kravene for å gjenvinne papp blitt strengere og spesielt våt papp som leveres sammen med annen papp forringer hele lass slik at det ender opp som restavfall til forbrenning framfor å bli gjenvunnet. I tillegg har vi over tid hatt problemer med at denne ordningen blir bruk av næringsliv og at andre ting enn papp blir levert i disse containerne.

Annonse

Nye industriområder i Laksefjorden

I Lebesby kommunes nye arealplan har vi åpnet for flere områder på sjø og land for taredyrking, oppdrett og andre industriformål. 

Retningslinjer for idrettshall/gymsal og treningsrom trer i kraft NÅ

Lebesby kommune har laget retningslinjer for smittevern som trer i kraft NÅ

bilde opphev lokal karantene etter sykehusbesøk

Lokal anmodning om karantene etter besøk på Hammerfest sykehus oppheves

Situasjonen ved Hammerfest sykehus er nå endret og kommunens anmodning om å gå i karantene oppheves. Dette gjelder fra og med 28. oktober 2020.
Det oppfordres stadig til å ta kontakt med legekontoret ved luftveissymptomer etter reise eller deltagelse i større forsamlinger/arrangement.

Kommunestyremøte 27. oktober sendes via KommuneTV

Vi har desverre problemer med kamera fra podie og talerstol. Lyd skal fungere.

Av hensyn til smittevern vil det ikke være anledning for publikum å ta del i salen.
Møtet streames på KommuneTV, hvor publikum kan følge med på sendingen.