Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Vi jobber med nettsiden. Noen sider kan virke noe ufullstendig mens dette arbeidet pågår. 
Ny utseende vil være på plass i løpet av 2019

Nyheter og kunngjøringer

Koppmoll og sjøsprøyt Kirsti Krogh

Invitasjon til plan- og næringsmøte i Kjøllefjord torsdag 25. april

Torsdag 25. april presenterer vi forslag til ny areal- og kystsoneplan på Kjøllefjord rådhus.

Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens areal- og kystsonedel

Forslag til kommuneplanens areal- og kystsonedel legges nå ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 4. juni 2019.

Koppmoll og sjøsprøyt Kirsti Krogh

Invitasjon til plan- og næringsmøter på Veidnes og Kunes onsdag 24. april

Onsdag 24. april presenterer vi forslag til ny areal- og kystsoneplan på Veidnes og Kunes.

Koppmoll og sjøsprøyt Kirsti Krogh

Invitasjon til plan- og næringsmøte på Lebesby bygdetun tirsdag 23. april

I forbindelse med at forslag til ny areal- og kystsoneplan legges ut til offentlig ettersyn og høring denne våren, inviterer vi til folkemøter rundt i kommunen uka etter påske. Først ut er Lebesby.

 

Plakat - Felles utlysning 4.4.19

Vi har nå flere ledige stillinger

Kommunepsykolog, Aktivitør (frist 30.4.19), Skolefaglig rådgiver (frist 17.4.19) Veileder ved NAV (frist 10.4.19), Helsesykepleier og Kjøkkenleder (frist 9.4.19)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Listeforslag

Her finner du oversikt over partier og lister som har levert liste til høstens kommunestyrevalg. Fristen for å levere liste var 1. april kl. 12:00. Vi gjør oppmerksom på at listene ikke er endelige, i den forstand at de skal gjennom lovbestemst hørings- og behandlingsprosess.  5 partier/lister har levert liste til høstens kommunestyrevalg i Lebesby kommune. 

Bilde av løypekart

Scooterløyper

Oversikt over åpne og stengte løyper

Oppdatert pr 15.4.19

bilde velkommen til kjøllefjord havn

Havnebrosjyre for Kjøllefjord havn

Kjøllefjord Fiskeriforum har utgitt en havnebrosjyre for Kjøllefjord havn

Høring - Forskrift om vann- og avløpsgebyr Lebesby kommune

Lebesby kommune legger med dette forslag til ny Forskrift om vann- og avløpsgebyr ut på høring, jfr. vedtak i Utvalg for Plan, teknisk og miljø.
Frist for innsending av uttalelser er satt til 1. mai 2019.