Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Vi jobber med nettsiden. Noen sider kan virke noe ufullstendig mens dette arbeidet pågår. 
Ny utseende vil være på plass i løpet av 2019

Nyheter og kunngjøringer

Tidligstemmegivning

Valglogo

Dersom du ikke har anledning til å avgi din stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan du henvende deg til kommunen og avgi din stemme i perioden 1.juli til 9. august. 

Tidligstemmegivning kan avgis ved Servicekontoret i Kjøllefjord i tidsrommet 1.juli - 9.august hverdager kl. 10.00 - 14.00

Husk legitimasjon!

Logo

Offentlig ettersyn: Søknad fra SalMar Farming AS om arealendring og biomasseutvidelse ved lokalitet 13337 Hovdenakken i Eidsfjorden i Lebesby kommune

Søknaden omfatter biomasseutvidelse fra dagens tillatte maksimale biomasse på 1800 tonn til 3600 tonn, samt en flytting av hele anlegget ca. 700 meter nordover fra dagens plassering. Høringsfrist 12.08.2019.

Ny melding om oppstart slamtømming:

FIMIL blir nødt til å utsette annonsert oppstartstidspunkt av slamtømming på Nordkyn i uke 25 – 26, og muligens også på østsiden av porsangerfjorden som var satt til uke 27.

Så snart de har en avklaring vil vi komme med ny dato (uke) for oppstart.

Beklager det intrufne.

 

 

Høringsmøte - Laksefjorden og Nordkinnhalvøya vannområde

Rådhuset i Kjøllefjord den 4. juni kl. 18.00 – 20.00

Vannområde Midt-Finnmark, i samarbeid med Finnmark fylkeskommune, inviterer til lokalt høringsmøte om oppdatering av planprogram og hovedutfordringer for Laksefjorden og Nordkinnhalvøya vannområde. Målgruppen for møtet er lag og foreninger og andre som er interessert i vannforvaltningen i Laksefjorden og Nordkinnhalvøya vannområde.

Kommunestyre og fylkestingsvalget 2019 - Godkjente lister

Lebesby Valgstyre godkjenner følgende listeforslag til Kommunestyrevalget 2019. De offisielle valglistene er også tilgjengelige på Servicekontoret.

Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens areal- og kystsonedel

Høringsfristen til kommuneplanens areal- og kystsonedel gikk ut 4. juni 2019. Her finner du plandokumentene som var på høring. Planforslaget er nå under bearbeiding. 

Blir du den som tegner det nye fylkesvåpenet for Troms og Finnmark fylkeskommune?

Nå lyses det ut en åpen konkurranse. Vinneren får 10 000 kroner.

Fra første januar 2020 slås Troms og Finnmark sammen til en fylkeskommune.
Et fylkesvåpen, eller skjold, er et viktig symbol for innbyggerne og for ansatte. Nå inviteres det til en åpen designkonkurranse. Her kan publikum, skoler og profesjonelle lage forslag til nytt fylkesvåpen.

 

45 minutter innsikt

Velkommen til "45 minutter Innsikt" 23. mai kl. 18:00 Lebesby Bygdetun

Åpent for alle. Vi forsøker oss med en ny arena for mer innsikt. Med ujevne mellomrom vil rådmannen invitere til « 45 minutter Innsikt», med ulike tema. 

Første tema er Kommunens økonomi på 45 minutter:
 
havna logo

Informasjon fra Nordkappregionen havn IKS

Langtidslagring og ryddeaksjon

For å ytterligere forbedre bruken av våre arealer og kaier for våre kunder i Kjøllefjord skal Nordkappregionen Havn leie ut containere for lagring av utstyr o.l. til fiskere. Videre skal vi gjennomføre en ryddeaksjon på serviceområdet ved Velferden og også ved Hustad. 

Informasjon

Lebesby kommune er for tiden uten kommunepsykolog. Stillingen er lyst ut. Ved behov, ta kontakt med legekontoret.