Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Nyheter og kunngjøringer

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge 2021

Lebesby kommune oppfordrer private aktører, offentlige og frivillige organisasjoner om å søke om tilskudd til tiltak som bidrar til at barn- og ungdom kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter og ferieaktiviteter, eller på andre mestringsarena.

Rullering av Reglement for politiske styrer, råd og utvalg, samt reglement for fjernmøter i Lebesby kommune

Reglementet skal rulleres og vi ber om innspill innen onsdag 25.11.2020.

 

Økonomi- og budsjettplan 2021-2024

Rådmannens forslag til budsjett 2021, med økonomiplan for perioden 2021-2024

Her finner dere rådmannens forslag til budsjett 2021, med økonomiplan for perioden 2021-2024 samt kommuneplanens handlingsdel i samme dokument.
Dette skal nå til politisk behandling i partiene så formannskapet og endelig vedtak i kommunestyre den 15. desember 2020.

logo fimil

Fimil informerer: Fra 15. november vil vi avvikle alle returpunkt for papp i våre 6 eierkommuner

Årsaken er at vi har problemer med ren nok kvalitet på det som leveres i disse containerne.

Over tid har kravene for å gjenvinne papp blitt strengere og spesielt våt papp som leveres sammen med annen papp forringer hele lass slik at det ender opp som restavfall til forbrenning framfor å bli gjenvunnet. I tillegg har vi over tid hatt problemer med at denne ordningen blir bruk av næringsliv og at andre ting enn papp blir levert i disse containerne.

Annonse

Nye industriområder i Laksefjorden

I Lebesby kommunes nye arealplan har vi åpnet for flere områder på sjø og land for taredyrking, oppdrett og andre industriformål. 

Retningslinjer for idrettshall/gymsal og treningsrom trer i kraft NÅ

Lebesby kommune har laget retningslinjer for smittevern som trer i kraft NÅ

bilde opphev lokal karantene etter sykehusbesøk

Lokal anmodning om karantene etter besøk på Hammerfest sykehus oppheves

Situasjonen ved Hammerfest sykehus er nå endret og kommunens anmodning om å gå i karantene oppheves. Dette gjelder fra og med 28. oktober 2020.
Det oppfordres stadig til å ta kontakt med legekontoret ved luftveissymptomer etter reise eller deltagelse i større forsamlinger/arrangement.

Kommunestyremøte 27. oktober sendes via KommuneTV

Vi har desverre problemer med kamera fra podie og talerstol. Lyd skal fungere.

Av hensyn til smittevern vil det ikke være anledning for publikum å ta del i salen.
Møtet streames på KommuneTV, hvor publikum kan følge med på sendingen. 

19

Viktig! Har du vært på Hammerfest sykehus etter 8. oktober må du lese denne.

Innbyggere som har vært på sykehuset etter 8.oktober oppfordres til å gå i 10 dagers karantene

Det vises til pågående smitteutbrudd Covid-19 ved Hammerfest sykehus, og den pågående smittesporing som sykehuset har iverksatt. Flere ansatte ved sykehuset har de siste dagene fått påvist smitte, og sykehuset stenger ned store deler av drift.

Inntil sykehuset har fått avklart omfanget av situasjonen, ber Lebesby kommune innbyggere som har vært på sykehuset etter 8. oktober om å ta telefonisk kontakt med lokal koronatelefon, telefon 97 99 09 50. Vi ønsker å være i forkant og få en oversikt over innbyggere som potensielt kan ha vært utsatt for smitte.