Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Nyheter og kunngjøringer

Lebesby

Nå rulles det ut 130 000 meter fiberkabel i Laksefjorden!

Endelig kan vi tilby befolkning, næringsliv og offentlig sektor i Laksefjorden et skikkelig bredbåndstilbud! Lebesby kommune har signert avtale med Signal Bredbånd AS om å bygge ut fibertilbud i området Bekkarfjord – Landersfjord i løpet av 2021.

Kokevarselet for Kjøllefjord er opphevet

Vannprøvene er godkjente, og kokevarelet er opphevet f.o.m 10.06.21

Valglogo

Forhåndsstemmesteder- og tider

Forhåndsstemmeperioden starter tirsdag 10. august 2021 og varer fram til fredag 10. september 2021. 

Valglogo

Valgting - stemmesteder og tider

På valgdagen som er mandag 13.september må du stemme i ett av valglokalene i din kommune. 
Du trenger ikke ha med deg valgkort, men det sparer deg og stemmemottakeren for noe tid. Legitimasjon må du ha med! 

Valglogo

Snart er det Stortings- og sametingsvalg! Er du manntallsført i rett kommune?

Hvor velgeren er manntallsført og har stemmerett er  avhengig av i hvilken kommune vedkommende er folkeregistrert bosatt per 30. juni hvert valgår. Dersom en velger melder flytting til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, har vedkommende stemmerett i sin gamle bostedskommune. Ved flytting før 30. juni i valgåret vil vedkommende ha stemmerett i sin nye bostedskommune. 

utlysning - sykepleiere

Er du vår nye medarbeider og kollega?

Lebesby kommune søker etter psykiatrisk sykepleier, sykepleiere innen hjemmebasert omsorg og sykehjem, helsefagarbeidere og ferievikarer i pleie og omsorg.
 

Smolthovedstaden

Lebesby kommune ønsker å sette fokus på økt lokal verdiskaping av havbruksnæringa og ber næringslivet om innspill!

Prosjektet "Økt lokal verdiskaping av havbruksnæringa" starter med en grundig kartlegging hvor kommunen ber næringslivet om tilbakemelding og innspill. 

Momskompensasjon og tilskudd fra Lotteri- og stiftelsestilsynet til lag og foreninger

SE HER! Lag og foreninger i Lebesby kommune. Det er nå mulig å søke momskompensasjon og tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som har blitt påvirka under pandemien.

Sivilforsvaret gjennomfører varslingsprøve onsdag 9. juni klokken 12:00

Dette er en landsomfattende varslingstest av Sivilforsvarets varslingssirener (tyfoner). Følgende signal blir sendt:
” VIKTIG MELDING – LYTT PÅ RADIO – SØK INFORMASJON” 

Vannet er tilbake

Feilen er funnet og isolert. Kokevarselet er gjeldende til vannprøver er analysert.