Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Vi jobber med nettsiden. Noen sider kan virke noe ufullstendig mens dette arbeidet pågår. 
 

Nyheter og kunngjøringer

Viktig informasjon om Corona-virus

Råd og tips
All undersøkelse for coronavirussykdom, covid-19, skal foregå på Legevakta. Men dersom du tror du kan ha blitt smittet må du ringe først. Telefonnummeret er 116 117.

Eiendomsskatt 2020 - kunngjøring om offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn
I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelisten til offentlig gjennomsyn i tidsrommet 29.02.2020 – 12.04.2020 på Rådhuset i Kjøllefjord,  og på kommunens hjemmeside. Skatteseddel blir sendt til eierne i uke 9.

Bilde av løypekart

Scooterløyper

Oversikt over åpne og stengte løyper

Oppdatert pr 28.2.2020.

Redusert drift ved Kjøllefjord legekontor

Ved Kjøllefjord legekontor er det redusert drift etter kl 12.00 i perioden 18.-21. februar.
Dette på grunn av personellmangel.

SalMar-fondet

Lebesby kommune har i noen år lyst ut og tildelt tilskudd fra SalMar via et eget fond, SalMar-fondet. Fra i år ønsker SalMar å motta søknader direkte, og som tidligere vil aktiviteter og tiltak rettet mot barn og unge bli høyt prioritert.

Søknad sendes til Karoline.Sandberg@salmar.no og hun kan kontaktes på mail eller telefon 41254432 dersom dere lurer på noe. Det er ingen søknadsskjema eller søknadsfrist. 

dyfjord

Folkemøte i Dyfjord

Lebesby kommune inviterer til folkemøte på Dyfjord grendehus mandag 24. februar kl 18. Tema er reguleringsplanarbeidet.

Dyfjord flyfoto

Skredrapport Dyfjord

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Dyfjord har Rambøll utført en skredfarekartlegging og -vurdering for Dyfjordområdet. Rapporten vil bli presentert i folkemøte i Dyfjord 24. februar.

Dispensasjon - motorferdsel i utmark

Fra og med i år skal alle søknader etter nasjonal forskrift § 6 behandles i politisk organ, (dispensasjonsutvalget).

Eksempel på slike saker er:
- Transport til hytter som ligger nærmere bilvei enn 2,5-km.
- All kjøring på barmark.

Vi anbefaler derfor alle som har tenkt å søke om å være ute i god tid.

Helsestasjonen informerer

Helsestasjonene har stengt i tidsrommet 27.1. - 10.2.2020 grunnet ferieavvikling.

Container for papp og glass for husholdninger

Containere for papp og glass er blitt flyttet på i Kjøllefjord. Nedenfor "Nissenbygget" er det plassert ut 2 containere for papp og en for glass. Ved Oles Joker står det en for papp og en for glass. Vi minner om at papp og glass ikke må plasseres utenfor containerne.