Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Nyheter og kunngjøringer

Vi søker deg som vil være leder i forliksrådet

Alle kommuner skal ha et forliksråd. Det skal ha tre faste medlemmer og like mange varamedlemmer. Politiet er sekreteriat for forliksrådet. Vi søker nå etter en som kan tenke seg å være leder i forliksrådet ut 2020.

Her kan du lese mer om Forliksrådet.

Er dette noe for deg? Meld din interesse til postmottak@lebesby.kommune.no snarest. 

Melding fra Legekontoret

Fra mandag 6.juli til 16.august er det redusert bemanning på legekontoret pga ferieavvikling. Dette kan medføre at du ikke får tatt blodprøver rett etter legetimen, og at det kan bli lengre telefonkø. Det anbefales å ta kontakt med oss for timeavtale  på lab. før blodprøver, sårstell, fjerning av sting, injeksjoner m.m, så du slipper å gå « bomtur». 
God sommer! 

bilde Kjøllefjord kirke

Informasjon fra kirkekontoret

Det er nå åpnet opp for at alle kan delta i begravelser i kirkene. Regelen om en meters avstand for de som ikke er i familie eller bor i sammen gjelder fortsatt.

Mandag 29. juni er kommunens sentralbord kun åpen mellom kl. 12:00 og 14:00.

bilde Kjøllefjord kirke

Informasjon fra kirkekontoret - Årsmelding 2019 for Lebesby sogn

Vi legger nå ut årsmeldingene for både 2018 og 2019 til gjennomsyn og presentasjon for menighetene våre i Lebesby sokn. Du kan også se tilbake på årsmeldinger helt fra 2012 på denne siden.

Sommerbilde

Lebesby kommune ønsker alle feriegjester velkommen i sommer!

Med reiselivsprosjektet ønsker vi å satse litt ekstra på lokal reiselivsnæring.

Målet er å markedsføre kommunen og reiselivsnæringa slik at vi får flere turister hit i sommer og vi ønsker å gjøre kommunen attraktiv for tilreisende. 

Kulturdager

Kulturdager i Kjøllefjord 24.-28. juni

Da Chrisfestivalen måtte avlyse sin tradisjonelle festival tok lag og foreninger sammen med Nordkyn Næringsforening, på dugnad og for bolyst, og laget et flott og variert kulturprogram. Kommunen bidrar som tilrettelegger og har også eget arrangement med "Kom-hjem-treff". Vi ønsker velkommen til kulturdager i Kjøllefjord!  

Lebesby Davvesiidaskilt

Kommunestyret har vedtatt planstrategi for 2020-2023

Planstrategien beskriver hvilke planoppgaver som skal prioriteres i perioden.