Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Vi jobber med nettsiden. Noen sider kan virke noe ufullstendig mens dette arbeidet pågår. 
Ny utseende vil være på plass i løpet av 2019

Nyheter og kunngjøringer

tv aksjonen 2019

Tv-aksjonen 2019

Hei alle i Lebesby kommune 

I år går NRKs TV aksjon til CARE og deres arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i verdens mest sårbare områder, under slagordet "Nå er det hennes tur".

Kvinner skal kunne tjene egne penger, råde over egen kropp og inntekt og få sin stemme hørt! 

 

Nå trenger vi bøssebærere til årets viktigste søndagstur 20. Oktober, både i Kjøllefjord, Dyfjord, Kifjord, Bekkarfjord, Veidnes, Lebesby og Kunes. (Kunes er dekket)

Blir du med?

Ta kontakt med oss i TV aksjon komiteen 

Maren tlf 90506254

Marte tlf 90526501

Har du planer om nyetablering i servicenæringa?

Lebesby kommune ønsker å stimulere til nyetableringer og generasjonsskifte i servicenæringa.

Plakat - Felles utlysning

Vi har flere ledige stillinger

Psykiatrisk sykepleier (søknadsfrist 27.9.), Lærer/assistent (søknadsfrist 1.10.19), Feier/branninspektør (søknadsfrist 3.10.19), Kommuneplanlegger (søknadsfrist 15.10.19= og Kulturleder (søknadsfrist 25.10.19)

Plakat - kommunale boliger

Ledige kommunale boliger

Søknadsfrist 20. oktober 2019

Lebesby kommune har ledige boliger i Kjøllefjord og på Lebesby.

Høring - Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Lebesby kommune

Høringsfrist 1. november 2019

Lebesby kommune har vedtatt å igangsette arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftsområder i kommunen. Formålet med denne kartleggingen er:

  • Sikre friluftslivområder for dagens og  fremtidige brukere.
  • Ivareta og utvikle god tilgang til friluftslivområder.
  • Ivareta og utvikle god tilrettelegging for friluftsliv
Koppmoll og sjøsprøyt Kirsti Krogh

Kunngjøring: Kommuneplanens arealdel 2019-2035 er vedtatt

Kommunestyret vedtok ny kommuneplanens arealdel 2. september. Planen omfatter også kystsona.

Kirkevalget 2019[1]

Kirkevalg 2019 - presentasjon av resultatet

Da er listen over det nye menighetsrådet for Lebesby sogn klar. Det har vært et interessant valg med store endringer i menighetsrådet. 

Endelig vedtak av kommuneplanens areal- og kystsonedel

Førstkommende mandag, 2. september, legges ny areal- og kystsoneplan frem for kommunestyret for endelig behandling og vedtak. Saksdokumenter finner du i Møtekalender (Kommunestyret - 2. september).