Lebesby kommune har et samarbeid med Finnmark Friluftsråd, og betaler kontigent hvert år til rådet for medlemsskap.

Finnmark Friluftsråd skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og organisajoner, fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv til beste for befolkningens trivsel og helse.

Medlemsskapet inneholder mye forskjellig, men det viktigste vi jobber med er Perletur, JuleSPREK og Vinterperle.
Vi har jevnlig møter gjennom året med møter om ulike temaer, og ideer som vi har sammen med Finnmark Friluftsråd og andre kommuner. Eksempler på tema vi har vært innom: Strandrydding, aktiv på dagtid, turkart, samarbeid med skoler og barnehager, friluftsskoler m.m. Fokuset er aktivitet ute og folkehelse.

Vi setter pris på samarbeidet, og anser det som et viktig samarbeid i forhold til folkehelse.