Her er en samlet oversikt over noen ulike steder man kan søke tilskudd.

*Oppdateres jevnlig.

 

Klikk på navnet, så kommer du inn på siden.

Sparebanken - Samfunnsløftet

Hold Norge rent - Refusjon i forbindelse med strandrydding

Kulturrådet

Frifond - støtter dere som vil gjøre noe gøy der dere bor!

Barentssekreteriatet - Hjelper deg med å realisere ditt norsk-russiske samarbeidsprosjekt

Nordisk kulturfond

Kulturminnefondet

Helsedirektoratet - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

Idrettsforbundet - Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lotteri- og stiftelsestilsynet - momskompensasjon og tilskudd for arrangement og aktiviteter som har blitt påvirka av covid-19 pandemien.

Troms og Finnmark Fylkeskommune tilskudd:

Faste driftstilskudd
Friluftslivsaktivitet
Arbeidsstipend for kunstnere i Troms
Kolsrud legat
BarentsKult
Arbeidsstipend 2021: Nordnorsk litteratur
Tilskudd til frivillige organisasjoner
Festivaltilskudd
Spillemidler til kulturarenaer

Oversikt over flere tilskudd fra Fylkeskommunen, klikk her.

Det er også mulig å gå direkte inn på tilskuddsportalen hvor du finner samlet informasjon om ulike tilskudd for det du trenger.
- Kommunen er brukere av tilskuddsportalen, og har også en bruker for lag og foreninger som ønsker å bruke tilskuddsportalen - ta kontakt med kulturleder om du vil ha tilgang.
*Det forsøkes å gjennomføre kurs for lag og foreninger i 2022