Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Tilskudd hos andre

Her en samlet oversikt over noen ulike steder man kan søke tilskudd.

*Oppdateres jevnlig.

Klikk på navnet, så kommer du inn på siden.

Sparebanken - Samfunnsløftet

Hold Norge rent - Refusjon i forbindelse med strandrydding

Kulturrådet

Frifond - støtter dere som vil gjøre noe gøy der dere bor!

Barentssekreteriatet - Hjelper deg med å realisere ditt norsk-russiske samarbeidsprosjekt

Nordisk kulturfond

Kulturminnefondet

Helsedirektoratet - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

Idrettsforbundet - Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Troms og Finnmark Fylkeskommune tilskudd:

Faste driftstilskudd
Friluftslivsaktivitet
Arbeidsstipend for kunstnere i Troms
Kolsrud legat
BarentsKult
Arbeidsstipend 2021: Nordnorsk litteratur
Tilskudd til frivillige organisasjoner
Festivaltilskudd
Spillemidler til kulturarenaer

Oversikt over flere tilskudd fra Fylkeskommunen, klikk her.