Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Feiing og forebygging

I Lebesby feiervesen er det en feier. Hovedoppgaven er å utføre feiing og boligtilsyn i henhold til forskrift og påse at eiere av anlegg følger opp sitt ansvar.

Kontaktopplysninger
Besøksadresse: Strandveien 152, 9790 Kjøllefjord

Telefonnummer: 979 90 930

Hvis feieren ikke svarer, ringer denne tilbake så snart som mulig. Det er enklest for feieren om du sender en sms. Da blir det enda enklere for oss å ringe tilbake.

Du kan også sende e-post: Alieu Jaiteh

Feiervesenet

Hovedoppgaven er å utføre feiing og boligtilsyn i henhold til forskrift og påse at eiere av anlegg følger opp sitt ansvar.

Feierens arbeidsoppgaver er:

  • Tilsyn med at fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade.
  • Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger.
  • Kontroll av fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til anlegget
  • Motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring, om riktig fyring og om opptreden ved brann i fyringsanlegg.