Feiervesenet

Hovedoppgaven er å utføre feiing og boligtilsyn i henhold til forskrift og påse at eiere av anlegg følger opp sitt ansvar.

Feierens arbeidsoppgaver er:

  • Tilsyn med at fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade.
  • Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger.
  • Kontroll av fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til anlegget
  • Motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring, om riktig fyring og om opptreden ved brann i fyringsanlegg.