Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Formannskapet 23
07
21
03
02
19
03
26
23
25
10
17
28
18
Kommunestyret 07
03
19
17
18
Husutleienemnda 26
29
27
31
01
06
20
Ansettelsesrådet 02
23
27
28
16
27
03
08
19
22
24
02
20
03
31
29
03
20
21
22
30
05
Dispensasjonsutvalget 03
Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06
21
02
06
05
15
Beredskapsrådet 06
23
Arbeidsmiljøutvalget 07
28
28
Takstnemnda 01
02
Havnestyret 20
Valgstyret 30
Administrasjonsutvalget 12
30
12
Administrativt behandlingsutvalg 11