Om tjenesten

Fysioterapitjenestens formål er å fremme helse igjennom å forebygge og behandle sykdom eller skade/lyte i bevegelsesapparatet. 
Tjenesten tilbyr forebyggende behandling, kurativ behandling etter skade, rehabilitering generelt, individuelt eller eventuelt i gruppe. Vi tilbyr også oppfølging i barnehagen og på skole, boligtilpasning, hjelpemiddelformidling, arbeidsplasstilrettelegging osv.

Tjenesten består i dag av to fysioterapeuter i 100 % stilling
Fagleder/fysioterapeut Arne Kandal
Fyskoterapeut Amanda Bjørn

Kriterier for tildeling av fysioterapi

Fysioterapi må være av vesentlig betydning for brukers sykdom og funksjonsevne. Det er et samarbeid med lege så det kreves rekvisisjon fra lege for å kunne få fysioterapibehandling.
Fysioterapeutene står ansvarlig for den behandling som gis sammen med lege og fysioterapeuten avslutter behandling når dette kriterium ikke er tilstede.
 

Prioriteringer

Fysioterapitjenesten er pålagt å prioritere barn i henhold til norsk lov. Ventetiden på behandling kan variere etter årstid.
 

Egenandeler:

Egenandeler som pasienten betaler for fysioterapibehandlig fastsettes av NAV(folketrygden). Egen takstplakat skal være synlig ved arbeidsplassen til fysioterapitjenesten

Kvalitetsmål

Fysioterapeutene skal holde seg faglig oppdatert og følge retningslinjer gitt for fysioterapitjenesten i henhold til norsk lov.
Fysioterapitjenesten skal utøves i lokaler som er tilfredsstillende i henhold til arbeidsmiljøloven og arbeidstilsynet forskrifter.