Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Fysioterapitjenesten

Fagleder/fysioterapeut                          Arne Kandal  

Fysioterapeut                                        Sini Häiväläinen

 


 

Besøksadresse: Postadresse:

Kjøllefjord Helsesenter
Joh. Salmillas veg 22-24
9790 Kjøllefjord
2. etasje

Lebesby kommune
Postboks 38
9790 Kjøllefjord
Telefon:
97 99 08 92

 
 
 

Tjenesten er hjemlet i LOV 1982-11-19 NR 66. LOV OM HELSETJENESTEN I KOMMUNENE § 1-3.

Målgruppe: Tjenesten er rettet mot alle som bor eller oppholder seg i kommunen.


Formål: Fysioterapitjenestens formål er å fremme helse igjennom å forebygge og
behandle sykdom eller skade/lyte i bevegelsesapparatet.

Fysioterapitjenesten tilbyr forebyggende behandling, kurativ behandling etter skade, rehabilitering generelt, individuelt eller eventuelt i gruppe. Vi tilbyr også oppfølging i barnehagen og på skole, boligtilpasning, hjelpemiddelformidling, arbeidsplasstilrettelegging osv.

Tjenesten består i dag av to fysioterapeuter i 100 % stilling.

Lokaliteter:
Fysioterapitjenesten er lokalisert til Kjøllefjord helsesenter i 2 etasje.

Kriterier for tildeling av fysioterapi:
Fysioterapi må være av vesentlig betydning for brukers sykdom og funksjonsevne. Det er et samarbeid med lege så det kreves rekvisisjon fra lege for å kunne få fysioterapibehandling.
Fysioterapeutene står ansvarlig for den behandling som gis sammen med lege og fysioterapeuten avslutter behandling når dette kriterium ikke er tilstede.

Kvalitetsmål:
Fysioterapeutene skal holde seg faglig oppdatert og følge retningslinjer gitt for fysioterapitjenesten i henhold til norsk lov.
Fysioterapitjenesten skal utøves i lokaler som er tilfredsstillende i henhold til arbeidsmiljøloven og arbeidstilsynet forskrifter.

Prioriteringer:
Fysioterapitjenesten er pålagt å prioritere barn i henhold til norsk lov.
Ventetiden på behandling kan variere etter årstid.

Egenandeler:
Egenandeler som pasienten betaler for fysioterapibehandlig fastsettes av NAV(folketrygden). Egen takstplakat skal være synlig ved arbeidsplassen til fysioterapitjenesten