Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kulturskole høst 2020

Kulturskolen starter igjen til høsten. Vi jobber nå med å skape aktiviteter i kulturskolen. Det sendes ut et nyhetsbrev i løpet av høsten for å gi mer informasjon om aktiviteter og mål for kulturskolen 2020-2021. Vi gleder oss og vi håper flere vil bli med.

Kulturskolen starter igjen til høsten! 

Det jobbes med å skape aktiviteter gjennom skoleåret 2020-2021. Det blir lagt ut informasjon om aktiviteter og påmelding, samt sendt ut et nyhetsbrev i starten av høsten og starten av det nye året. 

Det vil komme påmelding løpende, men de som allerede er elever trenger ikke melde seg på hvert år.
Det er likevel mulig å melde interesse når som helst!

Aktivitene som allerede er på plass er er piano og saksofon - per nå er det ikke kapasitet til å ta imot flere elever. Vi jobber med dette, og legger ut informasjon så snart vi får plass.

Aktiviteter/workshops som jobbes med: skapende skriving, billedkunst, dans og teater.

Tilbakemelding om ønskede tilbud er også hjertelig velkommen!

 

Kulturskolen har et samfunnsoppdrag, og denne er forankret i Opplæringslovens paragraf § 13-6:

«Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eti musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.» (1997)

Samarbeidet med skoleverket knytter kulturskolens oppdrag sammen med grunnskolens målsetting:

«Opplæringas mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltaker.» (Læreplanverket K06)

Kulturskolen har også formål om å gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig utdanning. Opplæringa skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse. 


Det følges selvfølgelig med på covid-19, og det kommer til å bli tatt smittevernshensyn også i kulturskolen, og dette blir hele tiden vurdert i forhold til aktiviteten. De individuelle tilbudene foregår som vanlig.

Kulturskolen følger veilederen fra Folkehelseinstituttet som gjelder for skolene 1.-7 trinn.

De 3 viktigste tiltakene for å begrense smittespredning er:

  • Syke personer skal ikke være i kulturskolen
  • God hygiene
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer

Vi ber om at man er særskilt oppmerksom i forhold til sykdom og følger retningslinjene om at barn med milde symptomer ikke skal på kulturskolen, samt være hjemme minst 1 døgn etter at de har blitt symptomfrie. Barn som er syk vil bli sendt hjem. Foreldre som har luftveissymptomer skal ikke møte på kulturskolen.  Kulturskolelærer vil ta kontakt med den enkelte elev og foreldre og informere om rutiner og tiltak før oppstart.

For mer informasjon:
Veileder om smittevern i skole 1.-7 trinn under Covid-19 utbruddet 2020:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/


Kontaktinformasjon
Maria Løkvoll, kulturleder
Telefon: 979 90 985
E-post: maria.lokvoll@lebesby.kommune.no 
Strandveien 152, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord