Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Kommunestyret
17.04.2018 kl. 17:00 - 18:30
Kommunestyresalen, Rådhuset

Møtedokument
MØTEINNKALLING / SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.04.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.04.2018
DOKUMENTER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.04.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.04.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2018 GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 17.4.18 Vis
1/2018 REFERATSAK - HAVNEKRAV POST 30: UTDYPING I KJØLLEFJORD HAVN, FORLENGELSE AV MOLO Q OG MOLO PÅ NORDSIDEN Vis (1) Vis
2/2018 REFERATSAK - TILLATELSE TIL ØKT MTB VED LOKALITET 34697 ØYRA SALMAR NORD AS Vis (1) Vis Vis (2)
2/2018 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 17.4.18 Vis
3/2018 REFERATSAK - KONTROLLRAPPORT 2017 VEDRØRENDE SKATTEINNKREVERFUNKSJONEN Vis (2) Vis
3/2018 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 18.12.17 Vis (1) Vis
4/2018 BUDSJETTREGULERING - INVESTERING/DRIFT Vis Vis (1)
4/2018 REFERATSAK - FOLKEAVSTEMMING OM FYLKESSAMMENSLÅING Vis (1) Vis
5/2018 BUDSJETT 2018 KONTROLLUTVALGET Vis (1) Vis Vis (3)
6/2018 RETAKSERING AV EIENDOMMER I LEBESBY KOMMUNE Vis Vis (1)
7/2018 VERTSKOMMUNE ARCTIC RACE Vis (2) Vis Vis (1)
8/2018 FORTØYNINGSKAI Vis (1) Vis Vis (1)
9/2018 TILRETTELEGGING AV SKOLEBYGG Vis (1) Vis Vis (1)
10/2018 ETABLERING AV PROSJEKTSTILLING SKOLEFAGLIG RÅDGIVER Vis Vis (1)
11/2018 ORIENTERING OM REALFAGSATSNINGEN I LEBESBY KOMMUNE Vis (1) Vis
12/2018 FESTIVALSTØTTE Vis Vis (1)
13/2018 OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEG ADRESSER I LEBESBY KOMMUNE Vis (3) Vis Vis (1)
14/2018 SCOOTERLØYPER – RAMMER FOR ARBEIDET MED NY FORSKRIFT Vis Vis (1)
15/2018 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJØLLEFJORD YTRE HAVN Vis (7) Vis Vis (3)
16/2018 OMORGANISERING TEKNISK SEKTOR Vis (1) Vis Vis (4)
17/2018 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2017 Vis (2) Vis Vis (1)
18/2018 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2018 Vis (2) Vis Vis (1)
19/2018 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vis (2) Vis Vis (1)
20/2018 FASTSETTING AV VALGDAG FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
21/2018 REGLEMENT FOR LEBESBY ELDRERÅD Vis (2) Vis Vis (2)
22/2018 SUPPLERINGSVALG - KOMMUNENS VARAREPRESENTANT TIL IKA FINNMARK IKS Vis (3) Vis Vis (1)