Lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet

LOSA er et tilbud for elever på vg1 som ønsker å ta første år i videregående skole i sin hjemkommune. Skolen drives av Nordkapp maritime fagskole og videregående skole i Honningsvåg i samarbeid med vertskommunene. I Finnmark er det et slik tilbud i 6 kommuner: Loppa, Måsøy, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Tana og Hasvik.

Undervisningen ved LOSA skjer via lyd/bilde-studio til faglærere som sitter ved moderskolen eller ved andre skoler i Finnmark. Skolen benytter Fronter som læringsplattform, og all dokumentasjon av arbeid og arbeidskrav skjer via Fronter.

LOSA tilbyr yrkesfagelever muligheter for å fordele skoleåret mellom undervisning og praksis i lokale bedrifter. Ca. 17 av 38 skoleuker er i bedrift. Dette gir elevene et bedre utgangspunkt for å velge den videre spesialiseringen som skal skje for Vg2.

Lokalt ved alle LOSA-skolene er det tilsatt en veileder. Veilederen er kontaktlærer for elevene, og har ansvaret for den daglige oppfølgingen av elevene og samarbeidet mellom skole og hjem.
Her kan du lese mer om Nordkapp maritime fagskole og videregående skole (link: http://www.nordkapp.vgs.no/

LOSA – modellen gir mange fordeler for elevene 
- eleven kan fritt velge studieretning og likevel bo hjemme
- mindre utgifter for eleven og familien
- eleven får ansvar for sin egen opplæring
- eleven får verdifull yrkespraksis og veiledning i lokale bedrifter
- eleven får samarbeide på tvers av studieretninger i egen klasse ved skolen
- eleven får aktiv bruk av internettstøttet opplæring i studieretningsfagene, og egen PC ved skolen
- eleven få individuell veiledning fra erfarne nettlærere og lokale veiledere

LOSA - modellen gir også det lokale næringsliv og enkeltbedrifter utfordringer og muligheter 
- de får delta i opplæring av motivert ungdom fra sitt eget lokalmiljø
- de får et nært samarbeid med den lokale videregående skolen og/eller
- de får faglig samarbeid med erfarne faglærere
- de får muligheten til selv å bidra til rekruttering av fremtidig arbeidskraft innenfor sin egen næring
- de får bidra til å beholde ungdommen i lokalsamfunnet
- de får være med på å styrke studietilbudet lokalt
- de får økonomisk kompensasjon for arbeidet

Les om kommunalt utdanningsstipend her


Programfag
Studiespesialisering
Helse- og sosialfag
Teknikk og industriell produksjon
Elektro
Restaurant -  og matfag
Naturbruk - blå linje
Service og samferdsel

Lokal veileder                            Thord Karlsen


Besøksadresse
Kjøllefjord skole
Elveveien 1
9790 Kjøllefjord

Telefon 97 99 09 63
Mobil 908 27 880