Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Formannskapet
04.04.2018 kl. 12:30 - 15:40
Formannskapssalen

Møtedokument
MØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.04.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.04.2018
DOKUMENTER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.04.2018
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.04.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
16/2018 GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 4.4.18 Vis
17/2018 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 4.4.18 Vis
18/2018 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 6.2.18 OG EKSTRAORDINÆR SKRIFTLIG BEHANDLING 9.2.18. Vis (2) Vis
19/2018 BUDSJETTREGULERING - INVESTERING/DRIFT Vis
20/2018 BUDSJETT 2018 KONTROLLUTVALGET Vis (1) Vis Vis (2)
21/2018 RETAKSERING AV EIENDOMMER I LEBESBY KOMMUNE Vis
22/2018 VERTSKOMMUNE ARCTIC RACE Vis (2) Vis
23/2018 FORTØYNINGSKAI Vis (1) Vis
24/2018 TILRETTELEGGING AV SKOLEBYGG Vis (1) Vis
25/2018 ETABLERING AV PROSJEKTSTILLING SKOLEFAGLIG RÅDGIVER Vis
26/2018 FESTIVALSTØTTE Vis
27/2018 SAMTYKKE ETTER PBL § 13-1 FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUD I SJØ FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE I LEBESBY HAVN Vis (2) Vis
28/2018 STATUSRAPPORT FOR PLEIE- OG OMSORG Vis (3) Vis
29/2018 KOMMUNAL RENOVASJONSFORSKRIFT Vis (2) Vis
30/2018 OMORGANISERING TEKNISK SEKTOR Vis (1) Vis Vis (3)
31/2018 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2018 Vis (2) Vis
32/2018 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2017 Vis (2) Vis
33/2018 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vis (2) Vis
34/2018 FASTSETTING AV VALGDAG FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 Vis (1) Vis
35/2018 REGLEMENT FOR LEBESBY ELDRERÅD Vis (1) Vis Vis (1)