Velkommen til Kjøllefjord idrettshall!

Kjøllefjord idrettshall består av:

  • Hall med tilhørende tribune
  • Garderober
  • Lite kjøkken
  • Treningsrom/styrkerom

 

For avtale om leie eller kodebrikke til treningsrom, ta kontakt med idrettshallen.
 

Trykk her for nye retningslinjer for bruk av styrkerommet