Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Formannskapet
21.11.2018 kl. 12:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
MØTEINNKALLING / SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.11.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.11.2018
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.11.2018
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.11.2018
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.11.2018
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.11.2018
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.11.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
101/2018 GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 21.11.18 Vis
102/2018 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 21.11.18 Vis
103/2018 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 16.10.18 OG EKSTRAORDINÆRT MØTE 23.10.18 Vis (2) Vis
104/2018 BUDSJETT 2019 Vis (2) Vis Vis (1)
105/2018 KOMMUNEPLANARBEIDET FORLENGELSE AV PROSJEKT Vis
106/2018 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2019 Vis (1) Vis
107/2018 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Vis
108/2018 SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD-KVOTEKJØP Vis
109/2018 SØKNAD OM MIDLER TIL DRIFT AV DRIVSTOFFANLEGG I LEBESBY KOMMUNE - IFJORD Vis
110/2018 KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER Vis
111/2018 TILSTANDSRAPPORT, FYSISK UTE- OG INNEMILJØ VED LEBESBY OPPVEKSTSENTER Vis (5) Vis Vis (1)
112/2018 MØTEPLAN 2019 Vis
113/2018 SUPPLERINGSVALG - VALG AV VARAMEDLEMMER TIL ELDRERÅDET Vis (3) Vis Vis (1)
114/2018 UNGDOMMENS KULTUR- IDRETTSSTIPEND 2018 Vis (1)
115/2018 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2019-2029 Vis (1) Vis Vis (2)
116/2018 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KULTUR- IDRETTSTIPEND FOR UNGDOM Vis