Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Formannskapet
06.02.2018 kl. 12:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
MØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.02.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.02.2018
TILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.02.2018
INNKALLING / TILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.02.2018
TILLEGGSSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.02.2018
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.02.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2018 GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 6.2.18 Vis
2/2018 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 6.2.18 Vis
3/2018 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT FORMANNSKAPSMØTE 18.12.17 Vis (1) Vis
4/2018 DISPONERING AV UTBYTTE FINNMARK HAVFISKE - FORNYET BEHANDLING Vis
5/2018 KJØP AV PROGRAMVARE FOR EIENDOMSSKATT M.M. Vis (1) Vis
6/2018 VA ANLEGG JERNSTEINVANNET - KIRKEVEGEN 26 Vis
7/2018 OPPSTART OG DRIFT AV SELVHJELPSGRUPPE I LEBESBY KOMMUNE Vis (3) Vis
8/2018 SØKNAD OM LÅN TIL FISKERIFONDET Vis (4) Vis
9/2018 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PLANLEGGING AV BUNKRINGSANLEGG FOR FISKEFLÅTEN Vis
10/2018 SCOOTERLØYPER – RAMMER FOR ARBEIDET MED NY FORSKRIFT Vis
11/2018 SUPPLERINGSVALG - KOMMUNENS VARAREPRESENTANT TIL IKA FINNMARK IKS Vis (3) Vis
14/2018 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJØLLEFJORD YTRE HAVN Vis (7) Vis Vis (1)