Hvilke tjenester kan vi tilby?

 • Samtaler, råd og veiledning med barn og deres foresatte
 • Veiledning til foreldre, skole og barnehage m.v
 • Ansvarsgruppearbeid, tverrfaglig samarbeid
 • Kurs for hjelpere og tilsynsførere
 • Tverrfaglig tilnærming på individ og systemnivå                     

Hvem kan kontakte oss?

 • Alle som har spørsmål eller bekymring for et barn
 • Familie og foreldre
 • Barn og ungdom
 • Skole og barnehage
 • Helsestasjon, lege, sykehus 
 • Offentlige instanser har meldeplikt til barneverntjenesten ved bekymring for barn

Hva gjør barnevernet?

 • Tar i mot bekymringsmeldinger
 • Undersøkelser ved bekymring for barn
 • Samarbeider med andre instanser, lag og foreninger
 • Driver forebyggende arbeid  

                

Målsettinger

 • Hovedmål er å jobbe ut fra barnets beste — gi barn rett hjelp til rett tid
 • Ivareta barns rettigheter
 • Styrke foreldres omsorgsevne
 • At barn har trygg og stabil voksenkontakt
 • Bidra til at barn og familier får hjelp fra andre instanser

 

Når kan barnevernet hjelpe

 • Når foreldre alene ikke klarer i ivareta barnas behov
 • Ved manglende omsorg i hjemmet
 • Ved henvendelse og bekymring fra blant annet fra helsesøster, barnehage og skole
 • Ved henvisning fra andre instanser  

 

Eksempel på hjelpetiltak

 • Samtaler
 • Barnehage
 • Støttekontakt
 • Besøkshjem
 • Fritidsaktiviteter
 • Familieråd
 • Veiledning
 • Institusjonsopphold  

 

Undersøkelse

 • Vil si å finne ut hvordan barna har det i hjemmet og om foreldrene alene klarer å ivareta barna behov
 • Varer normalt i 3 måneder
 • Kan føre til frivillige hjelpetiltak
 • I noen tilfeller er det nødvendig med tiltak som foreldre og barn ikke er enige i , som for eksempel omsorgsovertakelse

 

Viktige behov hos barn

 • Trygghet
 • Omsorg
 • Stabil bolig
 • Riktig ernæring
 • Trygg om stabil voksenkontakt
 • Konfliktfri hverdag
 • Rusfri hverdag Trykk her for å lee informasjonsbrosjyren fra Nordkyn Barnveverntjeneste  

 

Frister innenfor barneverntjenestens arbeid.

Tidsfristene har som mål å sikre at barn og ungdom som er i behov av hjelp og omsorg får det. De bidrar videre til å sikre barnet/ungdommens og foreldrenes rettssikkerhet.

 • Gjennomgang av bekymringsmelding: 1 uke
 • Gjennomføring av undersøkelse: 3 måneder, i spesielle tilfeller 6 måneder.