Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Formannskapet 19
11
29
12
03
11
06
22
29
14
17
21
29
14
Kommunestyret 19
03
22
01
14
Eldrerådet 19
Ansettelsesrådet 29
24
01
01
19
20
22
25
11
23
07
20
21
27
12
19
29
05
09
15
06
14
21
31
15
25
30
02
19
23
Havnestyret 08
15
17
17
Arbeidsmiljøutvalget 17
12
26
14
01
Takstnemnda 29
10
23
13
Administrasjonsutvalget 15
06
14
Kontrollutvalget 11
20
Ungdomsrådet 03
01
Husutleienemnda 24