Lebesby kommune bistår Finnmark fylkeskommune med forvaltning av Transporttjenesten for funksjonshemmede.

TT-ordningen gjelder for funksjonshemmede som ikke - eller som ikke uten betydelig vanskeligheter - kan benytte det kollektive trafikktilbudet. I første rekke skal TT-ordningen bistå unge, rullestolbrukere og blinde.

Ordningen går ut på dør-til-dør transport for de som er gitt brukerrett. Ordningen skal kompensere for merutgifter funksjonshemmede har på grunn av at de ikke kan benytte det kollektive trafikktilbudet. Reiser foretas med drosje eller godkjent spesialbil.

Søknader behandles kun en gang pr år, med søknadsfrist 10. desember.
Spørsmål kan rettes til saksbehandler Tone Solberg, 
tlf. 97 99 08 77. 
Søknadsskjema finnes her

Levering av søknadsskjema med legeerklæring sendes til:

Lebesby kommune

Inntaksteamet v/pleie og omsorg

Pb 38

9790 Kjøllefjord