Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Forskning og utredninger

Koppmoll og sjøsprøyt Kirsti Krogh

Miljøkartlegging Laksefjorden: God vannkvalitet og biodiversitet

Miljøkartleggingen i Laksefjorden sommeren 2019 konkluderer med at miljøtilstanden i fjorden er god.

Analyse - Næringslivskartlegging Lebesby kommune

I samarbeid med Nordkyn Vindkraft og Fred Olsen Renewables er det gjennomført en kartlegging av markedssituasjon, satsningsvillighet og framtidsvurdering blant næringslivsbedrifter i Lebesby kommune

Klimaprojeksjoner mot 2050 - Rapport fra Cicero

Kunnskap om fremtidig klimautvikling er av stor betydning for å øke lokal kapasitet for klimatilpasninger og å redusere sårbarheten for klimaendringer. I de to NFR-prosjektene CAVIAR og NORADAPT, som begge ledes av CICERO,- har det vært et tett samarbeid mellom samfunnsvitere (CICERO), klimatologer (Meteorologisk Institutt) og nøkkelpersoner i utvalgte kommuner.
vindpark

Enorme muligheter for vindkraft i nord

Vindkraftpotensialet i Nord-Norge er enormt. En utvinning av vindressursene kan føre med seg en stor næringsutvikling i tillegg til mange arbeidsplasser. Dette er noe av konklusjonen i en rapport om vindkraft i Nord-Norge ZERO la frem på et folkemøte i Kjøllefjord. Samtidig som rapporten viser store muligheter kommer det også frem at disse mulighetene ikke kan utnyttes dersom ikke ledningsnettet i Nord-Norge utbedres.

"Vindkraft er ekstremt populært i Lebesby kommune"

Lebesby er på topp i andel av befolkningen (84%) som er positiv til vindkraft.Nordkyn mot år 2040

Arkitektstudentene Anne Anfinsen Sandnes og Ingunn Danielsen Lindbach tar for seg stedsutvikling på Nordkyn i sin masteroppgave i arkitektur ved NTNU våren 2009

Oppgaven inneholder mange forslag til hvordan Kjøllefjord kan utformes for å skape sosiale rom og møteplasser.

Klimaforskning CAVIAR -prosjektet

I et unikt forskningssamarbeid studerer forskere hvordan folk i nordområdene i de åtte arktiske landene blir påvirket av klimaendringer.
Nylig var norske og canadiske forskere i Finnmark og Nordland for å besøke noen av lokalsamfunnene hvor forskningsprosjektet CAVIAR (Community Adaptation and Vulnerability in the Arctic Regions) studerer sårbarhet og tilpasning til klimaendringer.