Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Renovasjon

Renovasjonsbil.jpgFinnmark Miljøtjeneste er renovasjonsaktøren i kommunen. På deres nettsider finner du oppdatert info om blant annet sortering og tømmeruter.

Nye søppelposer fås ved å knytte en tom pose av slaget du mangler på søppeldunken. Ved neste tømming vil du få levert nye poser fra renovasjonsbilen.

Fimil informerer: Fra 15. november vil vi avvikle alle returpunkt for papp i våre 6 eierkommuner

Årsaken er at vi har problemer med ren nok kvalitet på det som leveres i disse containerne.

Over tid har kravene for å gjenvinne papp blitt strengere og spesielt våt papp som leveres sammen med annen papp forringer hele lass slik at det ender opp som restavfall til forbrenning framfor å bli gjenvunnet. I tillegg har vi over tid hatt problemer med at denne ordningen blir bruk av næringsliv og at andre ting enn papp blir levert i disse containerne.

Container for papp og glass for husholdninger

Containere for papp og glass er blitt flyttet på i Kjøllefjord. Nedenfor "Nissenbygget" er det plassert ut 2 containere for papp og en for glass. Ved Oles Joker står det en for papp og en for glass. Vi minner om at papp og glass ikke må plasseres utenfor containerne. 

Avfallscontainere på Lebesby, Kunes og Veidnes

Lebesby kommune har stående containere på Lebesby, Kunes og Veidnes der husholdningene kan levere grovavfall som normalt ikke kan legges i søppeldunken. Ordningen kan benyttes av fastboende som betaler ordinært renovasjonsgebyr.

Slamtømming - fakturering

Fra og med i år blir det innført nye rutiner for fakturering i forbindelse med slamtømming, (Septiktank). Tank for vanlig husholdning skal normalt tømmes hvert annet år, og vederlaget for dette vil nå bli fakturert på 8 terminer over 2 år. Tidligere ble hele beløpet fakturert uten oppdeling.