Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Teknisk Renovasjon

Renovasjon

Container for papp og glass for husholdninger

Containere for papp og glass er blitt flyttet på i Kjøllefjord. Nedenfor "Nissenbygget" er det plassert ut 2 containere for papp og en for glass. Ved Oles Joker står det en for papp og en for glass. Vi minner om at papp og glass ikke må plasseres utenfor containerne. 

Slamtømming i Gamvik og Lebesby kommune

Oppstart av slamtømming i uke 25

Informasjon fra Fimil angående slamtømming i Lebesby kommune

Det vil bli oppstart av ordinær slamtømming i uke 38

Avfallscontainere på Lebesby, Kunes og Veidnes

Lebesby kommune har stående containere på Lebesby, Kunes og Veidnes der husholdningene kan levere grovavfall som normalt ikke kan legges i søppeldunken. Ordningen kan benyttes av fastboende som betaler ordinært renovasjonsgebyr.

Slamtømming - fakturering

Fra og med i år blir det innført nye rutiner for fakturering i forbindelse med slamtømming, (Septiktank). Tank for vanlig husholdning skal normalt tømmes hvert annet år, og vederlaget for dette vil nå bli fakturert på 8 terminer over 2 år. Tidligere ble hele beløpet fakturert uten oppdeling.