Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Teknisk Renovasjon

Renovasjon

Informasjon fra Fimil: Grunnet uvær holder miljøstasjonen stengt i dag, tirsdag 26.1.2021

logo fimil

Fimil informerer: Fra 15. november vil vi avvikle alle returpunkt for papp i våre 6 eierkommuner

Årsaken er at vi har problemer med ren nok kvalitet på det som leveres i disse containerne.

Over tid har kravene for å gjenvinne papp blitt strengere og spesielt våt papp som leveres sammen med annen papp forringer hele lass slik at det ender opp som restavfall til forbrenning framfor å bli gjenvunnet. I tillegg har vi over tid hatt problemer med at denne ordningen blir bruk av næringsliv og at andre ting enn papp blir levert i disse containerne.

Container for papp og glass for husholdninger

Containere for papp og glass er blitt flyttet på i Kjøllefjord. Nedenfor "Nissenbygget" er det plassert ut 2 containere for papp og en for glass. Ved Oles Joker står det en for papp og en for glass. Vi minner om at papp og glass ikke må plasseres utenfor containerne. 

Slamtømming i Gamvik og Lebesby kommune

Oppstart av slamtømming i uke 25

Informasjon fra Fimil angående slamtømming i Lebesby kommune

Det vil bli oppstart av ordinær slamtømming i uke 38

Avfallscontainere på Lebesby, Kunes og Veidnes

Lebesby kommune har stående containere på Lebesby, Kunes og Veidnes der husholdningene kan levere grovavfall som normalt ikke kan legges i søppeldunken. Ordningen kan benyttes av fastboende som betaler ordinært renovasjonsgebyr.

Slamtømming - fakturering

Fra og med i år blir det innført nye rutiner for fakturering i forbindelse med slamtømming, (Septiktank). Tank for vanlig husholdning skal normalt tømmes hvert annet år, og vederlaget for dette vil nå bli fakturert på 8 terminer over 2 år. Tidligere ble hele beløpet fakturert uten oppdeling.