Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø
06.03.2018 kl. 12:00 - 13:30
Møterom 307, Rådhuset

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 06.03.2018
MØTEINNKALLING / SAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 06.03.2018
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 06.03.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
9/2018 GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 6.3.18 Vis
10/2018 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 6.3.18 Vis
11/2018 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- TEKNISK OG MILJØ 23.1.18 Vis (1) Vis
12/2018 DISPENSASJON TIL FRADELING AV PUNKTFESTE TIL NAUSTTOMT PÅ GNR 20 BNR 1 I IFJORD I LEBESBY KOMMUNE. Vis (7) Vis
13/2018 20/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTTAK AV MASSER VED KUVANN MASSETAK Vis (4) Vis
14/2018 34/15 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR GJENNOPPBYGGING AV KAIANLEGG MED TRANDAMPERI I BRENNGAM Vis (6) Vis
15/2018 OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEG ADRESSER I LEBESBY KOMMUNE Vis (3) Vis
17/2018 OMORGANISERING TEKNISK SEKTOR Vis (1) Vis Vis (2)
18/2018 VA ANLEGG JERNSTEINVANNET - KIRKEVEGEN 26 Vis (1) Vis Vis (2)