Om ungdommens kultur- og idrettsstipendet

Lebesby kommune deler ut ungdommens kultur- og idrettsstipendet hvert år. Stipendet kan deles ut til både grupper og enkeltpersoner med tilknytning til Lebesby kommune. Det legges ut informasjon her og på kommunens Facebook-side om fristen og hvordan du kan nominere kandidater.

Prisen tildeles ungdom inntil 23 år som har utmerket seg innen kultur eller idrett. 

Formannskapet vedtar hvem som skal få stipendet etter at nominasjoner er lagt frem.

Forslag til kandidater med begrunnelse sendes til kommunen innen
1. mai hvert år.

 

Skjema for utfylling av forslag til kandidat blir lagt ut på hjemmesiden, og fysisk på disse plassene:

 • Lebesby post/butikk
 • Kunes post/butikk
 • Veidnes post/butikk
 • Kjøllefjord bibliotek             

Skjemaet sendes til postmottak@lebesby.kommune.no eller
til Lebesby kommune, pb 38, 9790 Kjøllefjord

Her finner du retningslinjer og skjema for forslag til kandidat:

Retningslinjer PDF document ODT document

Skjema for forslag til kandidat PDF document ODT document

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV UNGDOMMENS KULTUR- OG IDRETTSSTIPEND:

 • Lebesby kommune deler årlig ut kultur- idrettsstipend for ungdom
 • Kultur- idrettsstipend kan deles ut til både grupper og enkeltpersoner med tilknytning til Lebesby kommune
 • Prisen tildeles ungdom inntil 23 år som har utmerket seg innen kultur eller idrett.
 • Stipendet er på kr. 10 000,-, og kan fritt brukes til videre utvikling av talent.
 • Det like viktig å være inspirerende for andre som har vist prestasjoner utover det vanlige.
 • Stipender annonseres gjennom kommunes hjemmeside, Facebook og oppslag.
 • Forslag til kandidater med begrunnelse sendes til kommunen innen 
  1. mai.
 • Formannskapet vedtar hvem som skal få stipendet.
 • Offentliggjørelse og overrekkelse finner sted på et kulturarrangement i kommunen.

Ungdommens kultur- og idrettsstipend vinnere (tidligere kultur- og idrettsstipend for ungdom):

2001: Marit Fjellstrøm - Svømming
2004: Ørjan Larsen - Musikk
2005: Iselin Jensen - Turn
2007: Anna M Bygjordet - Musikk
2009: Steffen Esp - Motorsport
2011: Aleksander P. Fallsen - Skiskyting
2013: Vebjørn Krogh Pedersen - Skiskyting
2015: Hanna Kaarby - Kultur
2017: Emma Krogh Pedersen - Skiskyting
2018: Lukas Zuniga - Rugby
2019: Mads Berg Nilsen - Musikk
2020: Marcus og Sander Persen Esperaas - Musikk
2021: Truls Krogh - Skiskyting
2022: Victoria Rugile Slikaite - Kreative fag
2023: Elethe Røvik - Kultur