Til kjøp av fartøy og kvoter kan det innvilges inntil 10 % av investeringene. Det kan gis tilskudd til planlegging og forprosjekter, inntil 50 % av kostnadene, maksimalt kr. 100.000. 

Her kan du lese om vedtekter for fondet.

Søknadsskjema til fiskerifondet finner du her  (i pdf.-format)