Til kjøp av fartøy og kvoter kan det innvilges inntil 10 % av investeringene. Det kan gis tilskudd til planlegging og forprosjekter, inntil 50 % av kostnadene, maksimalt kr. 100.000. 

Her kan du lese om vedtekter for fondet.

Søknad til fiskerifondet registreres i portalen www.regionalforvaltning.no hvor du finner "Lebesby kommune - kommunalt fiskerifond". Det er nylig opprettet et nytt skjema for søknader til fiskerifondet i denne portalen. Gi gjerne beskjed dersom det er spørsmål eller kommentarer til oppsettet. Ta da kontakt med næringskonsulent Toril Svendsen, mobil 97990904.