Tilbud

Barnehagen kan tilby følgende plasser:
· 9 timer pr. dag
· 6 timer pr. dag
Når barnehagen har ledig kapasitet kan den tilby korttidsplass 4 timer pr. dag.

Åpningstider

Barnehagen er åpen for barna alle virkedager fra kl. 06.45 til kl. 16.15

Barnehageåret starter samtidig som skoleåret v/Kjøllefjord skole.