Vi har 18 enkeltrom med bad og en akuttstue.  Sykehjemmet har 15 langtidsplasser og 2 kortidsplasser, samt en sykestueplass. Vi har legevisitt hver dag og fysioteraputen besøker avdelingen en gang i uken. I tillegg har vi tannpleier og efysioterapeut som kommer innom avdelingen ved behov. Sykestueplassen drives i samarbeid med Helse-Finnmark.

Vi har ingen fastsatt besøkstid for sykehjemmet, men mellom kl 1400 og kl 1600 ligger de fleste og hviler middag.

Vi er rundt 25 personer som jobber i tredelt turnus i sykehjemsavdelingen, hvorav 6 på dagtid, 4 på kveldstid og 2 på natt.

Avdeling sykehjem omfatter i tillegg kjøkken, vaskeri og renhold.  Det er således over 30 personer som har arbeid knyttet til avdelingen.

Informasjon om fremgangsmåten ved søknad om plass ved Sykehjemmet fås ved henvendelse til Avdelingsleder Paula Ylinampa tlf. 97 99 08 61

Sykehjemmet ligger øverst i Kjøllefjord med panoramautsikt over Kjøllefjorden og Finnkirka i havgapet.

Besøksadresse Postadresse
Johan Salmillasvei 12-14 Lebesby kommune
  Postboks 38
9790 Kjøllefjord 9790 Kjøllefjord
   
Telefon 97 99 08 60

 

Serviceerklæringer Lebesby kommune, Hjemmebasert omsorg og Kjøllefjord sykehjem