Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Andre dokumenter til folkevalgte

Logo - bilde av boka Tillit

Tillit - KS Folkevalgtprogram 2019 - 2023

KS Folkevalgtprogram skal bidra til god rolleforståelse og hvordan man kan samspille til det beste for innbyggerne i kommunen, bydelen eller fylkeskommunen.

Mal for reiseregning

Reiseregninger skal leveres fortløpende etter møter

Piratbarn bmp2

Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt

Samfunnsdelen er kommunens langsiktige plan for samfunnsutvikling. Den beskriver hvordan vi ønsker at samfunnet vårt skal utvikle seg frem mot 2035.