Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Andre dokumenter til folkevalgte

Vedtatt reglement for politiske styrer, råd og utvalg, samt reglement for fjernmøter i Lebesby kommune.

Kommunestyret vedtok i møte 15.12.2020 under behandling av sak PS 84/20 
Reglement for politiske styrer, råd og utvalg
Reglement for fjernmøter i Lebesby kommune

Rullering av Reglement for politiske styrer, råd og utvalg, samt reglement for fjernmøter i Lebesby kommune

Reglementet skal rulleres og vi ber om innspill innen onsdag 25.11.2020.

 

Felles kommunestyremøte for samarbeidskommunene Lebesby, Gamvik, Porsanger og Nordkapp 15.10.2020

Korrigert informasjon

Møtet foregår på Teams fra kl. 09:00 til kl. 15:00. 
Alle skal ha mottatt egen epost med link til møtet. Ta kontakt med møtesekretær dersom dere ikke har mottatt link.
 

Logo - bilde av boka Tillit

Tillit - KS Folkevalgtprogram 2019 - 2023

KS Folkevalgtprogram skal bidra til god rolleforståelse og hvordan man kan samspille til det beste for innbyggerne i kommunen, bydelen eller fylkeskommunen.

Mal for reiseregning

Reiseregninger skal leveres fortløpende etter møter