Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Støtteordninger

Ta kontakt med næringskonsulent Toril Svendsen, mobil 97990904 dersom du har spørsmål, send mail til toril.svendsen@lebesby.kommune.no eller kom innom rådhuset for en prat.

P 1050552

Fiskerifond

Formålet med Fiskerifondet er å styrke fangstleddet i fiskerinæringa i Lebesby kommune, samt å øke rekrutteringen til fiskeryrket gjennom støtte til finansiering av fiskefartøy, finansiering av bruk/redskaper, bistand i forbindelse med havari/skade, kjøp av fiskekvoter. Det kan gis tilskudd til planlegging og forprosjekter, til kjøp av fartøy og kvoter kan det innvilges inntil 10 % i lån.

Her kan du lese om vedtekter for fondet.

 Søknadsskjema til fiskerifondet finner du her  (i pdf.-format)

Næringsfond

Formålet med næringsfondet er at de skal bidra til å skape arbeidsplasser og trygge bosettingen i Lebesby kommune, ved å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende bedrifter.

Fondet skal som hovedregel rette seg direkte mot det private næringslivet. Fondet kan likevel også nyttes til tiltaksarbeid og infrastrukturtiltak. Tilskudd kan benyttes til blant annet forstudier, forprosjekter, kompetanseheving, markedsarbeid og bolyst-tiltak. Tilskudd skal i hovedregel ikke benyttes til fysiske investeringer. 

Her kan du lese vedtektene for fondet.

Søknadsskjema til næringsfondet opprettes under www.regionalforvaltning.no 

Marine næringer - fond

Sametinget har opprettet ei tilskuddsordning for marine næringer, les mer her

Rekrutteringsfond for fiskere - Finnmark fylkeskommune

Les mer om rekrutteringsfondet på fylkeskommunen sin nettside her: