Hva kan man rapportere inn?

 • Feil på gatelys
 • Mangelfull brøyting og strøing
 • Søppel i gatene
 • Hull i veibane, fortau mm.

 

Hvordan rapportere inn feil og mangler?

 • Klikk på den grønne linken og legg inn ønsket informasjon. 
  Teknisk etat mottar da automatisk en melding om feil.
   
 • Henvendelse til Lebesby kommune
  Publikum kan ringe telefon 97 99 09 00 mellom kl. 10.00 og 14:00, eller sende epost: postmottak@lebesby.kommune.no