Søk om økonomisk sosialhjelp

Du kan søke om det du trenger økonomisk støtte til. Det er bare ett søknadsskjema, og du beskriver selv hva du vil søke om. NAV-kontoret vil gjøre en konkret og individuell vurdering av din søknad. Har du sendt en søknad og ønsker å sende dokumentasjon, kan du gjøre dette under dine søknader.

Mer informasjon finner du har på NAV hjemmesider