Hjemmetjenesten ivaretar kommunens oppgaver rettet mot eldre og pleietrengende i henhold til sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven.

Hjemmetjenesten sone Kjøllefjord har sine kontorer i 2 etg. ved Fjæratunet.

AvdelingslederLill Britt Lauritsen
Sykepleier 1 - stedfortreder for avdelingslederenSusanna Bjørkås-Olsen
SaksbehandlerTone Solberg

Avdelingen kan kontaktes utenfor kontortid ved henvendelse til: 97 99 08 75

Postadresse:Besøksadresse:
Lebesby kommune
Postboks 38
9790 Kjøllefjord
Strandveien 201, 2 etg.
Kjøllefjord
 Kontortid: 0900 - 1500
Telefon: 97 99 08 76

 

Serviceerklæringer Lebesby kommune, Hjemmebasert omsorg og Kjøllefjord sykehjem