Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø
20.11.2018 kl. 12:00 - 00:00
Møterom 307, Rådhuset

Møtedokument
MØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 20.11.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 20.11.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 20.11.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
50/2018 GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 20.11.18 Vis
51/2018 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 20.11.18 Vis
52/2018 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- TEKNISK OG MILJØ 9.10.18 Vis (2) Vis
53/2018 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, LEBESBY KOMMUNE, FINNMARK Vis (2) Vis
54/2018 6/14 SØKNAD OM FRADELING AV TOMT MED GRENSEJUSTERING OG BRUKSENDRING Vis (4) Vis
55/2018 14/22 SØKNAD OM DISPENSASJON OG TILLATELSE FOR OPPFØRING AV HYBELBYGG PÅ KUNES Vis (4) Vis
56/2018 26/1/6 SØKNAD OM DISPENSASJON OG TILLATELSE FOR FRADELING AV PUNKTFESTER, SAMT TILBAKEFØRING AV TIDLIGERE FESTETOMT Vis (4) Vis
57/2018 36/27 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAVET OM FORRETNINGS- OG KONTORLOKALE I GATEPLAN MOT STRANDVEGEN Vis (2) Vis