Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Kommunestyret
07.06.2018 kl. 17:00 - 20:10
Kommunestyresalen, Rådhuset

Møtedokument
MØTEINNKALLING / SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 07.06.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 07.06.2018
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 07.06.2018
SAKSPAPIRER - TILLEGGSSAK MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 07.06.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 07.06.2018
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 07.06.2018
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 07.06.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
23/2018 GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 7.6.18 Vis
24/2018 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 7.6.18 Vis
25/2018 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 17.4.18 Vis (1) Vis
26/2018 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2017 Vis (4) Vis Vis (1)
27/2018 TERTIALRAPPORT NR 1 - 2018 Vis (1) Vis Vis (1)
28/2018 FINANSRAPPORT NR 1 - 2018 Vis (1) Vis Vis (1)
29/2018 KJØLLEFJORD OMSORGSBOLIGER - ØKONOMISK OVERSIKT Vis (1) Vis Vis (1)
30/2018 ÅRSMELDING FRA SEKTORENE 2017 Vis (1) Vis Vis (1)
31/2018 KJØLLEFJORD SKOLE - BYGGEPROSJEKT - ORGANISERING Vis Vis (1)
32/2018 OMORGANISERING TEKNISK SEKTOR Vis (1) Vis Vis (5)
34/2018 TILSTANDSRAPPORT 2016/2017 Vis (1) Vis Vis (1)
35/2018 KVALITETSSYSTEM FOR OPPVEKST Vis Vis (1)
36/2018 STATUSRAPPORT FOR PLEIE- OG OMSORG Vis (3) Vis Vis (2)
37/2018 LEBESBY KOMMUNE SOM DEMENSVENNLIG SAMFUNN Vis (1) Vis Vis (2)
38/2018 SØKNAD OM SAMTYKKE TIL TILTAK - AKVAKULTURLOKALITET "HOVDENAKKEN" I EIDSFJORDEN Vis (5) Vis Vis (1)
39/2018 LEBESBY, HELT ELEKTRISK - VI VIL GÅ FORAN Vis Vis (1)
40/2018 RULLERING AV RETNINGSLINJER FOR AKAN-ARBEIDET I LEBESBY KOMMUNE Vis (4) Vis Vis (1)
41/2018 KOMMUNEPLAN - LEBESBY MOT 2035 Vis (1) Vis Vis (2)
42/2018 UTBEDRE INNTAKET PÅ LEBESBY VANNVERK Vis
43/2018 PLAN FOR FIBER TIL ALLE HUSSTANDER I KOMMUNEN Vis