Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnehager

Lebesby kommune har 2 kommunale barnehager. Galgenes barnehage ligger i Kjøllefjord. Lebesby oppvekstsenter ligger på Lebesby. 
Barnehagene eies og drives av Lebesby kommune. Barnehagene driver i samsvar med ”Lov om barnehager”, fastsatte forskrifter og retningslinjer fra Barne- og familiedepartementer, kommunale vedtak og årsplan for barnehagene. Barnehagene som pedagogisk virksomhet har sin egenart og sine tradisjoner som må ivaretas samtidig som barnehagen ses i sammenheng med skolens virksomhet. Å se omsorg og oppdragelse, lek, hverdagsaktiviteter og læring i sammenheng, er et særtrekk ved norsk barnehagetradisjon. Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn.