Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Formannskapet 18
11
07
22
03
11
02
08
11
01
29
Kommunestyret 22
14
21
13
Klagenemd 08
Dispensasjonsutvalget 28
Beredskapsrådet 16
24
Administrasjonsutvalget 03
Valgstyret 17
Utvalg for Helse- og sosial 08
23
10
24
Utvalg for Plan- teknisk og miljø 02
26
24
07
12
01
22
Eldrerådet 2019 - 2023 02
24
10
22
28
Arbeidsmiljøutvalget 28
Takstnemnda 16
Trafikksikkerhetsutvalg 31
Ungdomsrådet 26
28
02
23
21
23
Ansettelsesrådet 13
17
18
28
16
28
01
02
03
04
07
29
06
08
19
21
05
19
25
01
16
23
30
01
05
12
14
15
23
27
12
19
01
07
14
16
Husutleienemnda 11
10
27
01
Forhandlingsutvalget 07
12
14