Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø
19.06.2018 kl. 12:00 - 13:00
Møterom 307, Rådhuset

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 19.06.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 19.06.2018
DOKUMENTER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 19.06.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 19.06.2018
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 19.06.2018
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 19.06.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2018 REFERATSAK - OPPARBEIDELSE AV CROSSBANE PÅ TOMT 35/1/51, VED SIDEN AV EKSISTERENDE SKYTEBANE. Vis (2) Vis Vis (1)
34/2018 GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 19.6.18 Vis
35/2018 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 19.6.18 Vis
36/2018 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- TEKNISK OG MILJØ 8.5.18 Vis (1) Vis
37/2018 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - OPPFØRING AV SNØSKJERMER OG RASSIKRINGSTILTAK VED BRENNGAMKLUBBEN Vis (2) Vis
38/2018 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TOMT OG OPPFØRING AV HALL I DYFJORD Vis (5) Vis
39/2018 DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NAUST I LNF-B SONE (73 ØSTERBOTN) Vis (6) Vis
40/2018 OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEGADRESSER I LEBESBY KOMMUNE Vis (2) Vis
41/2018 33/1/61 BRUKSENDRING AV NAUST TIL FRITIDSHYTTE I LNF-B SONE (61 PER PÅLSANES) Vis (9) Vis