Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Teknisk Oppmåling

OPPMÅLING

Oppmålingsforretning
Se: Lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven)
 
 
 
Søknad om opprettelse av ny grunneiendom etter Plan- og bygningsloven § 20-1, bokstav m.
 
Søknad behandles etter Plan- og bygningsloven § 27-2, § 27-4, og § 28-1.
 
Hjemmelshaver(e) for eiendommen kan rekvirere oppmålingsforretning.
 
Blanketter for rekvirering av oppmålingsforretning
 
 
Søknad om feste eller kjøp av Finnmarkeiendommens grunn
Det søkes direkte til grunneier Finnmarkseiendommen på blanketten Søknad om feste eller kjøp av grunn fra Finnmarkseiendommen. Husk å legge ved kart.
  
Finnmarkseiendommen kan avslå søknaden, rekvirere oppmålingsforretning eller oversende den til kommunen for behandling etter Plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m. (hvis krav).
 
Se planstatus her:  Areal- og kystsoneplan Lebesby kommune / Reguleringsplaner Lebesby kommune ,eller ta kontakt med kommunen for informasjon om gjeldende planer for området det søkes på.
 
 
 
Spørsmål kan rettes til saksbehandler/oppmåler Birger Wallenius
Telefon 78 49 95 68

E-post birger.wallenius@lebesby.kommune.no