Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Formannskapet
23.10.2018 kl. 12:00 - 00:00
ekstraordinær skriftlig behandling

Møtedokument
MØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.10.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.10.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.10.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
100/2018 KJØP AV BIL HJELPEMIDLER Vis